Algemene Sinode Dag 4

Die oorgrote meerderheid van die sinode stem JA vir die Belydenis van Belhar.
Prys die Here!

Dames en here, vandag was een van die dae vir die geskiedenisboeke. Die atmosfeer toe ek in die saal in stap terwyl die gesprekke oor die Belhar belydenis besig was, was een van afwagting. Die behoudende groep het begin besef dat in hulle veg teen die oorgrote meerderheid wat pleit vanuit hulle harte vir die aanvaarding van die belydenis.

Die dominees het regtig diep met sigbare oortuiging van die Heilige Gees gepraat vanuit hulle harte. Dit was ‘n besondere ervaring. Soos die dominees gepraat het, het mens bewus geraak dat die Here regtig teenwoordig is in hierdie vergadering. Met stemtyd het seker 95% van die saal hulle oranje kaartjies in die lug opgesteek om vir die aanvaarding te stem, en in minder as 10 sekondes was dit besluit en aanvaar.

Wat ‘n wonderlike God dien ons nie dat Hy die geestes oe van die mense oopgemaak het om die toekoms raak te sien. Wat 25jaar gelede begin is, het vandag uiting gekry in die geledere van die NG Kerk. ‘n Jong dominee het gepleit en gese dat die ouer geslag moet dink, nie aan hulleself nie, maar aan die geslag wat na hulle volg. ‘n Baie bejaarde oom wat as ouderling afgevaardig is, het toe juis later dit bekend gemaak dat hy self nie saamstem met wat voorgestel word nie, maar dat hy daarvoor sal stem ten gunste van die nuwe geslag van die kerk. Goddelik!

Met tee-tyd na die stem het mense handgedruk en hier en daar was dominees se oe rooi met tekens van trane. Ds Jan Lubbe het onder andere gese dat die teologie waaroor dosente ‘n dekade gelede hul poste verloor het is vandag aanvaar.

Hopelik sal vandag, 13 Oktober 2011, jou aanspoor om jouself beroepbaar te stel nie net in die NGK nie, maar ook in die VGK!

Die besluit is geneem, die bal is aan die rol, dit is nou ons werk om die bal in die regte rigting te laat rol. Ons nuwe geslag van dominees moet nou voortbou op vandag se besluit.

SOLI DEO GLORIA!

Algemene Sinode, Die stilte voor die…

Naand sê liewe klasmaats!

Op die vooraand van die 14de Algemene Sinode kan ek vir julle met alle eerlikheid sê dat mens uiters dom voel as jy iemand aanspreek as “oom” en later na ‘’n vinnige Google Mobile dat jy sopas die sekretaris van die Algemene Sinode ontmoet het. Ja, dit is nie ‘’n baie aangename gevoel nie. En dan swot ek Teologie! Dit sê ek liewers nie hardop hierdie week nie. Hoe minder ek maak asof ek weet, in hoe minder slaggate kan ek trap met vreemde persone.
Hier is ‘’n klomp TUKS 5de jaar studente wat ook help hier by die Sinode. Hulle help met al die admin stuff, soos die pakkies pak wat elke dominee gaan ontvang as hy nou môre hier aankom. In restaurant terme sal ek hulle beskryf as runners, die ouens wat maak dat alles vinnig gebeur. Ek’t ook met ‘’n proponent gepraat wat by TUKS geswot het en ‘’n shocking storie wat hy my vertel het dat in hul finale jaar klas van 15 studente het slegs 5 poste gekry, die ander soek nou nog werk. Eina.
Maar terug by die Sinode. Die mense wat die klank en visuele dinge doen het op die minste 750m se kabels uitgelê net vir die nodigste dinge. Vir die van julle wat nog nie by ‘’n Sinode was nie, die uitleg van die Sinode is ook anders as normaalweg waar die dominees in “galery” styl agtermekaar sit soos wat dit verlede jaar was by die Vrystaat Sinode, almal sit saam om ronde tafels (Prof. Wepener sal nou sê dit is ‘’n vrou se gedagte) wat blykbaar ook was hoe die afgelope Wes-Kaapse Sinode gefunksioneer het.
Prof. Piet Strauss is reeds hier vanaand en ek het hom raakgeloop in die eetsaal saam klomp ander belangrike dominees/doktors/professors, hy was heel vriendelik en het nie eens op sy senuwees gelyk vir wat voorlê nie.
Ja, hierdie gaan ‘’n baie belangrike Sinode wees. Doop. Saambly. Belhar. Pension. Nuwe Hervormers. Net die agenda alleen van die vergadering is 301 bladsye. Scary!
Van my kant af sal ek julle op hoogte hou. Verder gaan like die Kerkbode se page op Facebook vir al die nuutste updates oor die Sinode. Julle kan ook op die Kerkbode se website die SinodeBode aflaai wat al die info oor wat gebeur by die Sinode sal inhê.
Tot later.