Rillers uit Rigters: Inleiding

Rillers uit Rigters: Inleiding
(kyk na prente van geweld asook video wat geweld in Suid-Afrika uitbeeld)

Hopelik gaan hierdie reeks oor die Rillers uit Rigters jou help om jou vieswees te aanvaar en aan te gryp. Met hierdie reeks gaan ons na die wreedheid van ons tyd kyk, saam met die wreedheid van die Bybel, eerder as om dit te ontken. Hierdie reeks gaan jou help om kwaad te word, en selfs jou woede te vier en daaroor te praat, te sing, of te debatteer. Hierdie reeks gaan vertel van grusame dade wat aan mense gedoen is.

So ‘n bietjie agtergrond oor die boek Rigters. Die boek strek oor ‘n tydperk van 200 jaar. Rigters verskyn in ons kanon (Bybel) na Josua. Josua se tyd is verby. Die volk Israel het in die beloofde land ingetrek. Hulle het egter vir 200 jaar lank in die huise van die Kanaaniete gewoon. Die Israeliete se vyande was ook nie ver van hulle nie, en het geduldig op hulle grense vir hulle gewag om ‘n vout te maak.

Die probleem deur die hele boek van die Rigters is dat die Israeliete onthou aan God was en die Kanaanitiese gode aanbid het.

Daar is drie dele aan die boek van Rigters:
1:1-2:5 Israel moet na die dood van Josua in nuwe omstandighede oorleef.
2:6-16:31 Verhale oor helde wat gesorg het vir redelike stabiliteit in deurmekaar tye.
17:1-21:25 Vreemde en selfs skrikwekkende verhale.

Die refrein wat telkens oor en oor in hierdie reeks oor die Rillers uit Rigters gaan herhaal is dat die Israeliete gedoen het net wat hulle wou.

Die boek Rigters sluit nie verniet met die vers af nie; “In daardie tyd was daar nog nie ‘n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë.” – Rigters 21:25.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *