Ons posisie in Christus.

Ons posisie in Christus

1.) Wat bepaal ons optrede?
• Suksesvolle mense teenoor mense waarmee alles skeefloop
• Selfbeeld bepaal baie
• ’n Gedragsiklus word gekweek
• Ons moet onsself sien soos die Here ons sien

2.) Ons sondige mens is gekruisig.
• Rom 6:6 “…sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word.”
• Die probleem is ons glo dit nie en laat die sonde steeds ons gedrag beïnvloed.
• Rom 7:6 “Ons is nou vrygemaak van die wet wat ons gebind het.”
• Ons moet optree asof ons sondige natuur dood is, dan sal ons agterkom dat die sonde se, mag inderdaad gebreek is.

3.) Ons is verseël met die Heilige Gees.
• Ef. 1:13 “Ons is verseël met die Heilige Gees.” Ons is Syne, ons behoort aan die Here.
• Soos ’n verloofring is die seël van die Heilige Gees.
• Ons beminning, ons liefde, moet eerste op God toegespits wees.

4.) Ons is geroepe o heilig te wees.
• Waaraan laat die woord “heilige” of “saint” jou dink?
• Die Bybel se definisie: Rom 1:7 “geroepe heiliges”
• ’n Heilige is iemand wat weer deur die Gees gebore is.
• Dit is iets wat jy reeds is. Jy is reeds ’n heilige.
• Ef. 4:1 “…laat julle lewe in ooreenstemming wees met julle roeping wat julle van God ontvang.”

5.) Heilige optrede.
• As ons geroepe is om heiliges te wees, hoe moet ons optree?
• Gal 6:22-23 “…liefdevol, vreugdevol, vredeliewend, geduldig, vriendelik, goedhartig, getrou, nederig, selfbeheersd…”
• As heiliges het ons dieselfde versoekings en frustrasies as almal anders, maar as heiliges probeer ons om op ’n positiewe manier op die lewe se beproewings en moeilike omstandighede te reageer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *