Algemene Sinode Dag 4

Die oorgrote meerderheid van die sinode stem JA vir die Belydenis van Belhar.
Prys die Here!

Dames en here, vandag was een van die dae vir die geskiedenisboeke. Die atmosfeer toe ek in die saal in stap terwyl die gesprekke oor die Belhar belydenis besig was, was een van afwagting. Die behoudende groep het begin besef dat in hulle veg teen die oorgrote meerderheid wat pleit vanuit hulle harte vir die aanvaarding van die belydenis.

Die dominees het regtig diep met sigbare oortuiging van die Heilige Gees gepraat vanuit hulle harte. Dit was ‘n besondere ervaring. Soos die dominees gepraat het, het mens bewus geraak dat die Here regtig teenwoordig is in hierdie vergadering. Met stemtyd het seker 95% van die saal hulle oranje kaartjies in die lug opgesteek om vir die aanvaarding te stem, en in minder as 10 sekondes was dit besluit en aanvaar.

Wat ‘n wonderlike God dien ons nie dat Hy die geestes oe van die mense oopgemaak het om die toekoms raak te sien. Wat 25jaar gelede begin is, het vandag uiting gekry in die geledere van die NG Kerk. ‘n Jong dominee het gepleit en gese dat die ouer geslag moet dink, nie aan hulleself nie, maar aan die geslag wat na hulle volg. ‘n Baie bejaarde oom wat as ouderling afgevaardig is, het toe juis later dit bekend gemaak dat hy self nie saamstem met wat voorgestel word nie, maar dat hy daarvoor sal stem ten gunste van die nuwe geslag van die kerk. Goddelik!

Met tee-tyd na die stem het mense handgedruk en hier en daar was dominees se oe rooi met tekens van trane. Ds Jan Lubbe het onder andere gese dat die teologie waaroor dosente ‘n dekade gelede hul poste verloor het is vandag aanvaar.

Hopelik sal vandag, 13 Oktober 2011, jou aanspoor om jouself beroepbaar te stel nie net in die NGK nie, maar ook in die VGK!

Die besluit is geneem, die bal is aan die rol, dit is nou ons werk om die bal in die regte rigting te laat rol. Ons nuwe geslag van dominees moet nou voortbou op vandag se besluit.

SOLI DEO GLORIA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *