Systems Sensitive Leadership, by Armour and Browning

Hierdie het my hierdie week baie gehelp om my denke te vorm rondom watter sisteem wanneer gereed sal wees vir verandering en ook hoe om daardie sisteem te benader.

 

Systems Sensitive Leadership: Thinking Systems Summarized
[from Systems Sensitive Leadership, by Michael Armour and Don Browning]
Systems Summary
System Primary Existence Issue Leadership Spirituality Characteristic Strengths Weaknesses
System 1 Physical survival Non-existent leadership Little or none Aimless wandering driven to survive driven by immediate necessities
System 2 Personal safety among unseen powers little hierarchy immanence/mystery of God spiritual rituals respects spiritual realities little freedom for self-determination
System 3 Physical safety among hostile human powers “tough” boss at top of hierarchy respects God for his power and might defiant, plays to win, fights can withstand oppresssion becomes undisciplined easily
System 4 Moral, social stability in immoral world follows leaders of integrity and morality almost unquestioningly reveres transcendent God idealistic, strong moral codes, diligent work builds strong community legalistic, bureaucratic, motivates with guilt and fear
System 5 Personal success and achievement wants leaders who make things happen God as friend and guide self-improvement, energetic, seeks new ideas inventive, innovative may sacrifice relationships
System 6 Relationships of intimacy and mutual support flat organizations with empowerment God as healer and reconciler care for others promotes stronger society may disparage tradition
System 7 Averting polarization dispersed decision making God as great integrator “big picture” views, long range emphasis anticipates change can miss people and details in the long focus
System 8 Genuine oneness, even with the environment collaboration holistically God as being behind all being transcultural, transethnic thinks globally about impact of actions esoteric, impatient

Aanpassing Uitdagings vs. Tegniese Uitgadings

Vanoggend het Caryn Edwards van TomorrowToday Insights hierdie waardevolle gedagtes weer by my tuisgebring en in herinnering geroep.

Wanneer na oplossings gesoek word vir probleme moet daar vanuit die staanspoor vasgestel word of daar met ‘n aanpassing of tegniese probleem geworstel word.

‘n Tegniese probleem kan staatmaat op ondervinding en gevalle studies van die verlede. Die goeie ou dae se wysheid.

‘n Aanpassing probleem vra egter nuwe denke. Nuwe denke, waar die ervarings en gevalle studies van die verlede juis doelbewus agtergelaat moet word om goed te kan aanpas by veranderende omstandighede. Ou oplossings gaan nie help met nuwe probleme nie.

Keith Coats haal Peter Drucker aan: “The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday’s logic.”

Ek stem saam met Coats en Drucker dat nuwe denke bedink moet word vir nuwe uitdagings. Dat vir ons om aanpasbare of aanpassings leiers te wees, sal ons moet aanhou om voelers uit te steek na nuwe dinge, gedagtes en ervarings om sodoende heeltyd kreatief met die hedendaagse uitdagings om te gaan en nie nuwe probleme met ou oplossings te wil aanpak nie. Dit gaan nie werk nie.

Kreatief. Innoverend. Aanpasbaar. Vloeibaar. Uitdagend. Dapper. Dit is deel van more.

Cest La Vie, speldekussings, straatligte, ek soek die energie

vlieg so hoog soos ‘n missiel

sink so vinnig soos ‘n slagskip

‘n foon wat aan en afsit

‘n gogga in die matriks

 

ek sal nuwe meds moet kry

as ek myself vir eens kan vind

kort ‘n time machine vir dit

myself verloor al as ‘n kind

 

dis al wat ek wil hê

e-n-e-r-g-i-e

wag het ons ‘n probleem?

of spel ek dit verkeerd?

 

Tussen die straatligte

Waar ons mekaar kan vind

dis donderweer tussen ons twee

sal jou al my lading gee

 

C’est la vie

Dis als mos verniet

Ek hoop dit maak jou happy

C’est la vie

 

Ek voel jou gloei deur my are

Vou my toe

Kom soek my diep in die skare

Ek los vir jou blomme by die agerdeur

Ek kan nie dans nie maar ek kan probeer

 

dis al wat ek wil hê

e-n-e-r-g-i-e

wag het ons ‘n probleem?

of spel ek dit verkeerd?

 

tussen die straatligte

waar ons mekaar kan vind

dis donderweer tussen ons twee

sal jou al my lading gee

 

C’est la vie

Dis als mos verniet

En ek hoop dit maak jou happy

C’est la vie

 

  • Die Heuwels Fantasties.