Hoe om lyding te trotseer

Is God nog in beheer van hierdie wêreld?

• Die Bybel stel dit onomwonde in Jesaja 46:10 dat God ten volle in beheer is: “Ek kondig vantevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat Ek besluit het en dit gebeur, wat Ek wil, doen Ek.”
• God het beheer oor die natuur.
• God het beheer oor die nasies.
• God het beheer oor die ongelowiges.
• God het beheer oor die alledaagse gebeure.
• God het selfs beheer oor die satan.

Is God verantwoordelik vir lyding?

• God beheer die natuurlike wêreld deur middel van natuurwette, op dieselfde manier beheer God die geestelike wêreld deur middel van morele wette. Soos die natuurwette, stel God ook nie sy morele wette tersyde nie.
• Net soos ons die Here se natuurwette kan verontagsaam (deur te wil vlieg as ons van ‘n brug af spring), het God ons ook die keuse gegee om sy morele wette te verontagsaam (om ongehoorsaam aan die tien gebooie te wees).
• Die enigste verskil tussen God se natuurwette en sy morele wette is dat die gevolge van ‘n morele oortreding nie altyd dadelik plaasvind nie. Prediker 8:11 sê: “Omdat die verkeerde daad nie meteens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen.”
• Om die Here te blameer vir ons lyding wat voortspruit uit ons sonde, sou dieselfde wees as ons ‘n regter blameer omdat hy ‘n misdadiger tronk toe stuur. Lyding is dikwels die gevolg van ons eie toedoen.
• Dit alles gesê, is dit egter duidelik dat nie alle lyding die gevolg van ons eie dwaasheid is nie.

Waarom moet onskuldige mense ly?

• In 2 Samuel 24 lees ons byvoorbeeld dat Dawid teen die Here gesondig het, en as gevolg daarvan het 70 000 mense aan ‘n plaag omgekom.
• Alhoewel hierdie insident van lyding vanuit ons perspektief onregverdig lyk, moet ons ons afvra of ons perspektief korrek is.
• Die Here is ons nie ‘n verduideliking verskuldig nie, en ons het ‘n uiters beperkte perspektief van lyding.

Die baie dinge wat ons nie verstaan nie.

• Moses kon wonderwerke doen, tog is sy eie spraakgebrek nie genees nie.
• ‘n Goddelose koning, Manasse, is toegelaat om vir 55jaar te regeer en Juda aan afgodery bloot te stel, terwyl Ussa dood neerslaan omdat hy aan die Ark geraak het.
• In Handelinge lees ons dat beide Petrus en Jakobus in die tronk was, Petrus is deur ‘n engel bevry, terwyl Jakobus om die lewe gebring is – tog het dieselfde mense vir albei gebid.
• Die dissipels het beslis nie verstaan waar God was toe Jesus se rug gegesel is nie, toe wrede spykers deur Jesus se hande en voete geslaan is nie. Hulle het nie verstaan toe Jesus uitroep: “My God, my God, waarom het U My verlaat?” nie.

Die gelowige se reaksie op lyding.

Wanneer ons nie verstaan waarom ons (of ander) op een of ander manier lyding moet verduur nie, kan ons een van vier dinge doen:
• Ons kan ‘n wrok teen die Here koester.
• Ons kan God se liefde vir ons in twyfel trek.
• Ons kan dit fatalisties aanvaar.
• Ons kan glo dat God altyd reg optree.

Waarom laat God toe dat gelowiges ly?

• Die eerste rede is om ons te tugtig vanweë ons sondes.
• Nog ‘n rede waarom die Here toelaat dat Christene ly, is om Homself aan hulle te openbaar.
• Soms laat God toe dat sy kinders beproewinge ervaar om hulle van sonde te weerhou.
• Soms laat die Here toe dat ons ly om ons geestelike groei aan te moedig.

Wanneer ons pyn en lyding ervaar, is die vraag “Hoekom?” die verkeerde vraag om te vra. Die kanse is goed dat ons nooit ‘n antwoord sal kry nie. Dit is baie meer betekenisvol om te vra: “Wat wil U hierdeur in my lewe bewerkstellig?” of “Hoe wil U dit vir u heerlikheid gebruik?”

Wat is die implikasies vir ons as gelowiges?

• By verre die belangrikste implikasie is dat ons ons aan die Here moet onderwerp in alles soos Jakobus 4:7 vir ons sê om te doen. Dit beteken om Hom die reg te gee om met ons lewens te doen wat Hy wil.
• Die tweede implikasie is om Hom te vertrou al maak dit nie sin nie.
• Die derde implikasie is dat ons moet leer om tevrede te wees. Paulus se in Filippense 4:11-12: “Ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.” Ons moet op die punt kom waar ons tevrede is met dit wat God aan ons gegee het op elke terrein van ons lewe.
• Laastens moet ons ons verheug in God se soewereiniteit en sy regverdigheid.
o Psalm 96:10: “Die Here regeer; die wêreld staan vas, dit wankel nie; die Here sal die volke regverdig oordeel.”
o Hebreërs 13:5-6: “God self het gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.’ Daarom kan ons met vertroue sê: ‘Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ‘n mens aan my doen?’”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *