Aanpasbare Leierskap met verwysing na Canoeing the Mountains deur Tod Bolsinger, deel 2.

‘n Vraag wat eerste gevra moet word is; Wat is die organisasie se korporatiewe bestaansdoel? Vir wie of wat bestaan die organisasie?

 • Alles wat die organisasie doen moet die korporatiewe bestaansdoel ondersteun. Alles. Daar kan nie sideshows gehou word met die hoop dat dit die organisasie op die langtermyn positief gaan beinvloed nie. Nee, alles wat deur die organisasie gedoen word, moet die bestaansdoel ondersteun.
 • Vir gemeentes (my konteks) is dit belangrik om te onthou dat prediking nie leierskap is nie, maar dat prediking leierskap en uiteindelik die bestaandoel ondersteun.

Daar is ‘n verskil tussen “tegniese probleme” en “aanpassings uitdagings”

 • “tegniese probleme” is probleme waarvoor daar reeds oplossings is en wat binne die reikweidte van die gemeenskap is. Oplossings kom gewoonlik vanuit “beste praktyke” en word deur kundiges geimplimenteer.
 • “tegniese probleme” is tegnies omdat die oplossing reeds in die reikweidte van die gemeenskap is.
 • “aapassings uitdagings” is sistemiese probleme met geen antwoorde wat voorkom as gevolg van ‘n veranderende omgewing.

Aanpasbare leierskap word vereis in die volgende omstandighede:

 • ‘n Veranderende omgewing waar daar geen duidelike antwoorde is nie.
 • Die nood vir beide leiers en volgelinge om te leer, veral vir die leier se eie transformasie, ontstaan.
 • Die onvermeidelike realiteit dat ‘n nuwe oplossing met verlies sal gepaardgaan.

Aanpasbare Leierskap met verwysing na Canoeing the Mountains deur Tod Bolsinger, deel 1.

Die primere tools wat aan Christelike leiers geleer is, was:

 1. Onderrig/lering (leraar): Om Christelike onderrig te gee.
 2. Liturgie: Om Christelike eredienste te lei.
 3. Pastorale sorg: Om Christelike raad en ondersteuning te bied.

Hierdie tools was gemik op ‘n Christelike gehoor, dit het gegaan daaroor om ‘n gemeente te onderrig, te begelei en te versorg.

Dinge het egter heelwat verander vanaf daardie dae en die oorgroote konteks is Post-Christelik. Dalk nie altyd in woord nie, maar veral in daad, hier in Suid-Afrika.

5 Belangrike lesse as jy wil lei in die onbekende in:

 1. Om ongekarteerde terrein te verstaan: Die wereld voor jou is niks soos die wereld agter jou nie.
 2. Op die kaart vaardighede: Niemand gaan jou van die kaart af volg nie, as hulle jou nie eers op die kaart vertrou nie.
 3. Om leiding te neem van die kaart af: In ongekarteerde terrein is aanpasbaarheid alles.
 4. Verhouding en weerstand: Jy kan nie alleen gaan nie, maar jy het nog nie sukses behaal voordat jy die sabotasie oorleef het nie. (harde punt)
 5. Transformasie: Almal sal veranderd gelaat wees (en veral die leier).

Bestuurders gee om oor dit was is. Leierskap is gefokus op wat kan wees of wat moet wees.

Die persoon wat verantwoordelikheid neem om in die toekoms in te leef is die leier. As iemand nie as leier funksioneer/optree nie, sal die sisteem default na die status quo.