gevorseerd

‘n warm hart maak oop vir warm
glimlag
‘n koue wang, skrik, sluit, bang.
vasgevang.

– Francois van Dijk