Aanpassing Uitdagings vs. Tegniese Uitgadings

Vanoggend het Caryn Edwards van TomorrowToday Insights hierdie waardevolle gedagtes weer by my tuisgebring en in herinnering geroep.

Wanneer na oplossings gesoek word vir probleme moet daar vanuit die staanspoor vasgestel word of daar met ‘n aanpassing of tegniese probleem geworstel word.

‘n Tegniese probleem kan staatmaat op ondervinding en gevalle studies van die verlede. Die goeie ou dae se wysheid.

‘n Aanpassing probleem vra egter nuwe denke. Nuwe denke, waar die ervarings en gevalle studies van die verlede juis doelbewus agtergelaat moet word om goed te kan aanpas by veranderende omstandighede. Ou oplossings gaan nie help met nuwe probleme nie.

Keith Coats haal Peter Drucker aan: “The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday’s logic.”

Ek stem saam met Coats en Drucker dat nuwe denke bedink moet word vir nuwe uitdagings. Dat vir ons om aanpasbare of aanpassings leiers te wees, sal ons moet aanhou om voelers uit te steek na nuwe dinge, gedagtes en ervarings om sodoende heeltyd kreatief met die hedendaagse uitdagings om te gaan en nie nuwe probleme met ou oplossings te wil aanpak nie. Dit gaan nie werk nie.

Kreatief. Innoverend. Aanpasbaar. Vloeibaar. Uitdagend. Dapper. Dit is deel van more.

‘n Blik op die toekoms van werk

Hier is ‘n vraag…

 

Wat sal (vul jou beroep hier in):

 • werk (projekte, temas, probleme wat opgelos moet word)
 • dra (kleredrag, indien enige)
 • leer (kennis, vaardighede en waardes)

in 5 jaar van vandag?

 

Om op die voorpunt van jou veld te bly beteken nie om jouself te meet aan vandag se standaarde nie (soos baie van ons ongelukkig doen).

Dit is om die toekoms in te kyk.

 

So,

 1. Waarin is jou beroep besig om te verander?
 2. Wat gaan mense in die toekoms doen wat jy van sal moet leer en verstaan?

Dan,

 • Wat kan jy nou al leer en doen om te verseker dat die oorgang in die toekoms in gladder verloor vir jou beroep of loopbaan?

 

Op die einde van die dag is nie vraag: Wat gaan jy daaromtrent doen? Want of ons gereed daarvoor is of nie, die toekoms sal ons vind.

 

So gaan voort, laat jou verbeelding gaan oor wie, wat en waar jy in 5jaar kan wees.

‘n Moontlike NGK perspektief op Clem Sunter se vlaggies

Clem Sunter lig ‘n paar belangrike vlaggies uit om dop te hou vir die toekoms waaronder die volgende voorkom:

 1. Die Religie vlag: Dat die religieuse oorloë tussen Saudi Arabië en Iran dopgehou moet word.
 2. Die Rooi vlag: Dat lande soos Rusland, Sjiena en Noord Korea dopgehou moet word vir moontlike kommunistiese bewegings.
 3. Die Grys vlag: Dat lande soos Japan, die Verenigde Koninkryk en Sjiena dopgehou moet word vir hulle ouer wordende gemeenskap.
 4. Die Bewolkte vlag: Dat anti-establishment sentimente dopgehou moet word as gevolg van stygende ongelykhede in die samelewing.
 5. Die Groen vlag: Dat ekologiese kwessies aan die toeneem is en dopgehou moet word.
 6. Die Pandemie vlag: Dat hierdie vlag se scenario nou aan die uitspeel is met die COVID-19 virus.

Ek het gewonder wat sal gebeur as ons kortliks na hierdie 6 vlaggies kyk vanuit die perspektief van die NGK. Hoe sal die NGK reageer op hierdie vlaggies?

 1. Die Religie vlag: Religie in Suid-Afrika raak al meer pluralisties. Terwyl Suid-Afrika steeds statisties ‘n Christelike land is met 79.8% (2001, statistieke Suid-Afrika) van die bevolking wat meld dat hulle Christene is, wonder ek of hierdie die praktieserende geval is? Met sosiale media wat ‘n al groter rol speel in die gedagtegang van jongmense wonder ek regtig hoeveel Suid-Afrikaanse burger leef steeds Christelik en vertel ander mense van hulle Christelike oortuiging.
 2. Die Rooi vlag: Met Suid-Afrika wat besig is om hegter bande te smee met veral lande soos Sjiena en Rusland is die vraag daar oor wat die langtermyn gevolge daarvan gaan wees op die toekoms van die religie in die land.
 3. Die Grys vlag: Hierdie vlag is veral ‘n vlag om dop te hou in die NGK omdat ‘n beduidende deel van die NGK se lidmate bo 65jaar is. En wat hierdie vlag nog belangriker maak om dop te hou is dat hierdie ouderdomsgroep van die NGK se lidmate tradisioneel ook die gedeelte is wat getrou bydraes maak aan die sisteem. Jonger mense en NGK lidmate gee eerder hulle tyd en geld aan kleiner organisasies waar hulle die verskil kan sien en in kan deel as om ‘n dankoffer in ‘n groot put te gooi waaroor hulle nie eintlik ‘n sê het nie.
 4. Die Bewolkte vlag: Hierdie vlag is ook ‘n belangrike vlag om dop te hou in die lig van die reuse ongelykheid in die land. Waar gaan die NGK haar stem laat hoor en deelneem aan die regstellende aksie? Veral gegewe dat die NGK ‘n bydrae in die verlede gemaak het tot die ongelykhede van die land?
 5. Die Groen vlag: Ek vermoed ‘n groot deel van die ekonomie gaan onder die groen vlag staan in die toekoms. Hier kan die NGK nie net al haar geboue en bates ekologies bestuur nie, maar ook aktief ‘n ekologiese bewussyn kweek onder mense om in harmonie met die ekologie te leef.
 6. Die Pandemie vlag: Die COVID-19 pandemie het ‘n groot impak op die gesondheid van die NGK. Dit plaas ‘n vergrootglas op alle werksaamhede van die kerk. As daar nie goeie verhoudings was voor die pandemie is daardie verhoudings nou nog broser, waar sterk verhoudings gebou was, dra dit nou by tot sterker samewerking.

Ek plaas hierdie woorde vir myself om op ‘n gereelde basis terug te kom na hierdie vlaggies en dit te herbedink soos die omstandighede verander.