Galasiërs 5: Christus het ons vrygemaak

  1. Ons is vrygespreek

 

In Galasiërs 5 word twee werklikhede teenoor mekaar gestel. Aan die een kant die van slawerny. Daarom word iemand besny en moet hy en sy familie altyd aan die wet van Moses gehoorsaam wees. Die ander werklikheid word beskryf met die woord “VRY”. Die wet van Moses bring onderwerping en slawerny, terwyl Christus werklike vryspraak bring. Christus kom maak ons VRY van die wet.

 

In die brief aan die Galasiërs kom ons agter dat die mense deurmekaar was oor wat hulle moet doen om hulle verlossing te kan verdien. Hulle het allerlei vreemde dinge onderhou en vreemder dinge gedoen sodat hulle verlos sal word van dit wat hul terug hou, en in die proses net weer hulself vasgeketting aan iets nuut.

 

Die gemeente van Galasiërs is onseker oor watter werklikheid, die van slawerny of die van vryheid, die waarheid oor God se verlossing is. Hulle hoop dat Paulus die keuse tussen hierdie twee werklikhede vir hulle maklik kan maak. Hoop jy dalk ook partymaal dat iemand anders ‘n belangrike keuse vir jou makliker maak?

 

Paulus tiep dan hulle bootjie heeltemal om deur vir hulle te sê dat hulle besny kan wees of nie besny wees nie, dit maak nie eintlik saak nie. Die wet, die besnydenis en ander rituele en gebruike, hou nie verlossingswaarde in nie. In Christus is hulle, en ons, vrygespreek.

 

Ware verlossing lê in Christus. Niks wat ons as mens doen kan die waarde of betekenis van wat Jesus aan die kruis reeds in gehoorsaamheid aan die Vader vir ons gedoen het nie.

 

  1. “Nie een enkele ding nie,” genade alleen.

 

Paulus probeer die gemeente daaraan herinner dat hulle werklik niks kan doen om verlos te word nie: “Nie ‘n enkele ding nie.” Hy herinner hulle daaraan dat net God se genade vir hulle vryheid kan bring. Die wet, rituele, gebruike of selfs die besnydenis kan dit nie doen nie.

 

Vandag probeer mense ons ook dikwels oortuig, partykeer selfs ons eie gedagtes, dat ons sekere dinge moet doen om verlos, om vrygemaak, te word. Gaan gereeld na die biduur toe, bak pannekoek vir die kermis, dien op die komitee, gee jou tiende, sny die gras, doen jou huiswerk. Ja, al hierdie dinge is goed, maar ons moet nie dink dat hierdie dinge ons vry gaan maak nie. Nee, ons kan nie onsself red nie, net die Heilige Gees kan ons vry maak. Sonder dat ons dit besef probeer ons ons vryheid te verdien. Ons kan dit amper nie help nie. Dit is die normale manier hoe ons oor dinge dink, ek doen iets vir jou en jy doen iets vir my.

 

Maar, dit is gladnie hoe God werk nie. Nee. Hy doen alles vir jou, Hy maak jou vry.

 

Hy maak jou vry van onreinheid, losbandigheid, vyandskap, haat, woede, stryery, verdeeldheid, dronkenskap, uitspattigheid en allerhande dinge wat teen die Gees staan.

 

  1. God roep ons nie tot vryheid sodat ons skurke kan wees nie.

 

Die balans tussen vryheid en gehoorsaamheid was iets waarmee die gemeente in Galasië gesukkel het. Ons sukkel vandag steeds daarmee. Juffrou deel werk uit om te doen, sy gaan gou personeelkamer toe, gaan jy jou werk doen of gaan jy met jou vriend sit en gesels?

 

Galasiërs 5:6 wys dat geloof alleen sal bepaal hoe werk die balans tussen vryheid en gehoorsaamheid. Hierdie geloof gaan deur liefde oor in dade. Galasiërs 5:13 herinner ons ook om mekaar in liefde te dien. Die balans lê daarin dat geloof in die genade van God nie anders kan as om in dade oor te gaan nie.

 

As jy lief is vir jou meisie gaan jy nie heeldag net vir haar kyk nie, aanvanklik dalk. Maar jy gaan ook lekker dinge saam met haar wil doen. En dit is hoe ons liefde vir God ook werk. As ons sê ons is werklik lief vir die Here dan gaan ons nie anders kan as om deur ons dade ons liefde te wys nie.

 

Vryheid, leer Paulus, maak ons eintlik slawe van mekaar. As ons sê ons is vir God lief, en vir ons naaste soos onsself, dan kan ons nie anders as om in liefde aan mekaar verbind te wees nie. Dit is onvoorwaardelike liefde waarvan hier gepraat word. Liefde wat nie vra wat kan ek uit die verhouding kry nie, maar liefde wat vra wat kan ek tot die verhouding bydrae, wat kan ek gee, sonder om iets terug te verwag, Goddelike liefde.

 

Nelson Mandela, wat dikwels oor vryheid gedroom, gedink, gepraat en geskryf het, het ‘n groot rol gespeel om vryheid vir baie in Suid-Afrika ‘n werklikheid te maak, ten koste van homself. Hy het gesê: “Om vry te wees is nie net om die boeie af te gooi nie, maar om op so ‘n manier te leef wat die vryheid in ander respekteer en verbeter.”

 

Ons kan ongelukkig nie deel raak van die bevrydingsbeweging as ons self nie die bevrydingsliefde van Jesus in ons harte dra en ander in liefde dien nie.

 

  1. God los ons ook nie alleen nie.

 

Ons word opgeroep om in die vryheid wat Christus vir ons aanbied, Geesvervuld te leef en mekaar in liefde te dien. In Galasiërs 5:22 word ons juis herinner aan wat die vrug van die Gees is waartoe die vryheid wat God in Christus bewerk ons oproep.

 

Wanneer ons die vrug van die Gees uitleef, word dit moontlik dat ander ook die vryheid wat Christus bring in ons kan raaksien.

  1. Gebedstemas

 

Steek gerus ‘n kersie aan as jy God wil dank vir die Heilige Gees in jou lewe.

Steek ook graag ‘n kersie aan as jy voel jy benodig die krag van die Heilige Gees in jou lewe.

Steek ook graag namens iemand anders ‘n kersie aan wat kan doen met die krag van die Heilige Gees in hulle lewe.

 

En as jy voel jy kort meer liefde, meer lag, meer tevredenheid, meer geduld, meer vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid of selfbeheersing in jou lewe, steek ook graag saam met my ‘n kersie aan.

 

Ek gee nou geleentheid vir gebed terwyl ons rustig na die musiek van die Taizé gemeenskap luister.

Handelinge 19: God wil weet… Het jy die Heilige Gees ontvang?

Donderdag 5 Junie

 

God wil weet… Het jy die Heilige Gees ontvang?

 

Skriflesing: Handelinge 19:1-8

 

Paulus is in Efese. Daar kry hy hierdie groepie mense en hy vra vir hulle hierdie lewensbelangrike vraag: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?” Hierdie vraag ontbloot die oorsaak waarom daar mense is wat aan die kerk behoort, lidmaatskap het, maar tog twyfel en afdwaal en werelds word en later alleen gelaat wil wees. Hulle is soos saad wat opgekom het, maar waarvan daar tog op die ou end nie ‘n oes van gekom het nie, of soos die kooltjie vuur wat eenkant toe gerol het en uitgedoof het.

 

Kom ons kyk na die klompie mense aan wie hierdie vraag gestel is: Wat het hulle geweet?

 

  1. Hulle het van bekering geweet, want Johannes die Doper het hulle gedoop toe hulle tot bekering gekom het.
  2. Hulle het geloof besit. Paulus vra uitdruklik: “…toe julle gelowig geword het.” Hulle het deur die prediking van Johannes die Doper tot geloof in Christus gekom en Sy volgelinge geword, maar hulle het nog nie ‘n pinksterondervinding gehad nie.

 

Paulus wou egter meer weet. Hy wou weet of hulle geloof eg is, of daar groeikrag is, of daar goeie werke is wat die geloof bevestig, of daar nuwe diepere lewe is, of hulle nie maar net vashou aan die uiterlike vorme van godsdienstigheid nie. Daarom vra hy die vraag: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?”

 

Wat hier gebeur in Handelinge 19:1-8 is dat Paulus doodgewoon besig was met huisbesoek aan sy lidmate wat in Efese gebly het. En die vraag wat hy vra, is ‘n baie slim een, want so sou hy kon sien hoe die stand van sake is by hierdie gelowiges.

 

Ten minste was hierdie lidmate eerlik. Hulle veins nie ‘n antwoord nie. Nee, hulle erken uitdruklik: “Ons het nie eens geweet dat die Heilige Gees al gekom het nie.” En so bewys hulle eintlik hulle onkunde. Met die antwoord se hulle vir Paulus “Daars werk” En dadelik het Paulus begin om hulle te katkiseer. Dit staan nie alles hier nie, maar toe Paulus klaar vir hulle geleer het oor die bestaan en werk van die Heilige Gees was hulle so oorstelp dat hulle in ‘n geestesvervoering geraak het en in tale gepraat het.

 

Oorwinning! Feestyd! Nou het hulle vir God drie-enig nog beter geken! Nou kan hulle hom nog beter dien!

 

Hoe is dit moontlik dat mense gelowiges genoem kan word sonder om die Heilige Gees te ken? Dit is baie moontlik, so moontlik dat daar in hierdie gebou mense is wat nog nie regtig die Heilige Gees leer ken het en Sy krag in hulle harte ondervind nie! Mense kan vir jare aan ‘n kerk behoort, vir jare, sonder om ooit regtig die Heilige Gees te ken!

 

Waar le die probleem dan? By God? Nee, die probleem le by ons! Want ons weerstaan die Gees. Ons wil Hom nie ken nie, wil nie toelaat dat Hy in ons lewe nie. Dis vir jou goed om in Jesus te glo, maar die Heilige Gees weerstaan jy. Ook, Hy moet net nie teveel karring nie.

 

Hoe werk die Heilige Gees? Kom ek vertel vir julle.

 

Wat doen die Heilige Gees met mense? Hy dring deur tot in die diepste dele van die mens, Hy maak die geslote hart oop. In jou wil stort Hy nuwe eienskappe in en maak jou wil, wat dood was, weer lewend, wat sleg was, weer goed, wat onwillig was, gewillig, en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk jou wil, sodat jy soos ‘n goeie boom, vrugte van goeie werke kan dra.

 

Maar! Jy kan die Heilige Gees weerstaan. Jy kan jou hart verhard en jouself nie tot sy beskikking stel nie. Jy kan hel toe gaan as jy wil?

 

Maar God wil dit nie he nie. Die Here wil he dat jy die volheidslewe sal smaak. Dat jy nuut sal dink, nuut sal leef, nuut sal wees!

 

Die vraag is duidelik: Jy wat al jare lidmaat is van die gemeente: Het jy al die Heilige Gees ontvang? Het jy Hom al ‘n kans gegee om jou lewe kragdadig te verander en nuut te maak? Het jy? Dit is die vraag!

 

Amen.

 

Ons bid nou die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en krag van die Heilige Gees met julle sal wees en bly.

 

Amen.

Markus 4: God wil weet… Wat is jou naam?

Woensdag 4 Junie

 

God wil weet… Wat is jou naam?

 

Skriflesing: Markus 4:35-5:20

 

Jesus het sopas sy mag getoon deur dat Hy die storm op die see stilgemaak het. In hierdie gedeelte bewys Hy sy almag deurdat Hy die storm in ‘n mensehart ook tot bedaring bring. Hy vra hier ‘n baie persoonlike vraag wat ‘n aaklige toestand aan die lig bring…

 

As ons kyk na hierdie man, dan sien ons sy adres is: Legio, die Kerkhof, Gesara. Verskriklik om aan te dink. ‘n Man vol duiwels, totaal onbeheers, oorgegee aan sy sondige drange en drifte, vol woede, agressie, dwalende, skreeuende tussen die grafte. Ons weet dat hy homself met klippe gekap en beseer het, dat niemand hom kon tem nie. Hy was uitgestoot, mense het hom soos ‘n pes vermy.

 

On sweet ook van hom dat hy vir Jesus bang was, want hy roep uit: “Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God?” Wat ons natuurlik opval is dat hy nie dadelik om redding smeek nie. Hy wil eintlik alleen gelaat wees. Tipies as die bose sy mag oor mense gooi: Hulle wil alleen gelaat wees. Nie die dominee, of ouderling, of diaken moet in die naam van Jesus Christus by hulle kom nie. Die mag van sonde is verskriklik, maar dit is Jesus wat self uit liefde en deernis met hierdie sondaar optree en Hy stel aan hom ‘n baie persoonlike vraag.

 

Wat is jou naam? Die vraag kon  netsowel gewees het, wat is jou toestand? ‘n Baie ontblotende vraag: Wie is jy? Wie is jy ten diepste? Hoe lyk jou hart?

 

Legio was die man se naam. Hy was genoem volgens ooreenstemming met sy aard: Hulle was baie duiwels in hom, Legio. As ons name moes kry volgens ons toestand van ons harte, wat sou ons name gewees het?

 

Annette die skinnertong, Paul die jaloerse, Piet die moordenaar, Ansie die selfsugtige, Ongelowige, Twyfelaar, Fariseer, Moeilikheidmaker, Grootprater…

 

Jesus kom staan voor jou en vra: Wie is jy ten diepste? Wat is jou naam? Antwoord op sy vraag! Nou! Maak jou hart oop! Wanneer laas het Jesus voor jou kom staan? Vir die mens wie  sy hart oopmaak voor Jesus kom daar wonderike woorde, Openbaring 3:20 se: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak sal Ek by hom ingaan en saam met hom ‘n feesmaal hou, en hy saam My. Elkeen wat die oorwinning behaal sal Ek saam met My op die troon laat sit.”

 

Jy is nuutgemaak! Jy het die oorwinning behaal deur die beheer van jou lewe rustig in die hande van Jesus te plaas. Jy leef nie meer nie! Jesus Christus leef in en deur jou! Kyk bietjie na jouself: Kyk met nuwe oe na jouself:

  • Jy het van jou eie troon afgeklim en sit nou rustig by die voete van Jesus. Rustig praat jy met Hom, jy is veilig.
  • Jy het ander, nuwe, sigbare tekens, oorwinnaarsklere gekry. Mense sal nou met die eerste oogopslag kan sien dat j yonder Sy liefdevolle hande deurgegaan het.
  • Jy sal nie meer lee, hol, niksseggende lawaai maak nie, jy sal Jesus se woorde in jou mond he, en jy sal praat.

 

Jesus wil jou ‘n nuwe naam gee, ‘n nuwe identiteit. Wat sal jou naam wees? Hoe sal jy by jou werkers bekendstaan? By die rolbalklub? By jou vriende? Hoe sal jy bekendstaan? Jy sal se: “Ek is nou ‘n nuwe mens. Die oue het verbygegaan, kyk alles het nuut geword.” My naam is: Christen! Jesuskind!

 

Jy kry ‘n nuwe naam, identiteit, ‘n nuwe vriendekring. Jy kom tuis. Hemel kom aarde toe! ‘n Feesmaal saam met die lewende Jesus Christus!

 

Wat is jou naam? Wie is jy ten diepste?

 

Ek het die Here hoor vra: “Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?” Ek het geantwoord: “Hier is ek! Stuur my!” – Jes 6:8

 

Amen.

 

Ons bid nou dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly.

 

Amen.