2 Timoteus 3:14-17

Van al Paulus se medewerkers het Timoteus die langste en naaste saam met Paulus geleef, en in ‘n ware sin van die woord ‘n navolger van Paulus geword. Timoteus het begin dink en doen soos wat hy gesien het by Paulus.

Aan hierdie “ware” en “geliefde” kind (soos Paulus Timoteus genoem het) kon hy met ‘n geruste hard die voortsetting van sy eie werk toevertrou. Kan jy jou kind vertrou om in jou voetspore te volg? Wil jy hê jou kinders moet in jou voetspore volg? Ja, Nee, Hoekom? Watter voorbeeld stel jy vir jou kinders?

Timoteus het Paulus gevolg in:
• Leer: hy het die inhoud van Paulus se lewe geken en vir ander ook daarvan vertel.
• Lewenswandel: hy het die evangelie prakties uitgeleef en in alles Paulus se voorbeeld as gestuurde van Christus nagevolg.
• Lewensdoel: hy het dieselfde doel voor oë gehad as Paulus.

Soos Paulus, en ook soos Jesus, het Timoteus met geduld en vriendelikheid teenoor sy medemense opgetree, en in al sy handelinge die stem van die “liefde” vir God en die medemense gehoorsaam.

In Antiogië het die Jode vir Paulus en Barnabas gewelddadig uit die stad verdryf (Hand. 13:50). In Ikonium het die Jode ‘n beweging op tou gesit om die apostels te mishandel en te stenig, daarom moes hulle ook dáár vlug (Hand. 14:5-6). En in Listre is Paulus so met klippe gegooi dat die mense hom vir die dood aangesien het en uit die stad gesleep het (Hand. 14:19).

Op elkeen van hierdie plekke het vervolging en bitter lyding oor hom gekom, maar by elke plek het hy ook die beskerming van God en die wonder van sy redding ervaar. Daarom is hy verseker, en kan Timoteus net so verseker wees, dat God sy getroue dienaar nooit in die steek sal laat nie. Daarom kan hulle sonder vrees die wêreld ingaan met hulle Christus-getuienis.

Timoteus moet volhard op sy lewenspad wat Paulus hom geleer het. Hy kan volhard op sy lewenspad om dat daar vir sy lewe twee onwankelbare stutte is: die evangelie wat hy by Paulus geleer het, en die heilige geskrifte, wat hy van kleins af leer ken het.

Hier kom twee baie belangrike dinge vir ons na vore! Timoteus kan die golwe van die lewe weerstaan omdat iemand vir hom geleer het van Jesus en omdat hy die Bybel ken.

Nou wie het vir Timoteus al hierdie dinge geleer? In 2 Timoteus 1:5 lees ons dat sy ma en sy ouma dit vir hom geleer het, saam met Paulus.

Timoteus se ma en ouma het waarskynlik die grootste rol gespeel in sy geloofslewe! Onder die Jode was dit ‘n vaste reël dat kinders vanaf hulle vyf jaar oud is deur hul pa geleer word om die Bybel te lees. Timoteus se pa was ‘n Griek, daarom het sy ma en ouma hom toe geleer van die Bybel.

Sy ma en ouma! Ouers, Oumas en Oupas, wat leer julle julle kinders ne kleinders van die Bybel? Lees julle nog saam Bybelstories of is dit makliker om Ben Ten, Peppa Pig of Paw Patrol aan te sit? Ken julle kinders vir Abraham, vir Daniël, vir Debora, vir Simson, vir Elie, vir Jeremia, vir Job, vir Johannes, vir Jesus, vir Saggeus, vir Lasarus, Nikodemus, vir Paulus, vir Timoteus?

Wil jy graag hê hulle moet weet van die belangrikheid van familiebande, van dapperheid, van stilte, van wysheid, van beproewing, van liefde, van regverdigheid, van innerlike genesing, van ‘n goeie voorbeeld wees? Ek stel dan voor julle begin hulle aan hierdie karakters voorstel en nie net aan Ben, Peppa en Chase nie.

Die Bybel is vol wysheid en insig vir ‘n goeie lewe, naby aan God. Timoteus het daarvan by sy ma en ouma geleer en later by Paulus. Hy het dit nie by die Sinagoge geleer nie, en jammer om te sê maar die minderheid van julle kinders gaan dit hier by die kerk leer. Julle kinders gaan leer van die lewe by julle! By julle waarmee hulle elke dag saam spandeer, nie net dalk een uur per week nie.

Wat is julle gesin se wedstrydplan? Wat is jou wedstrydplan vir jou lewe?

Twee dinge het Timoteus gedra tot waar ons hom vandag ontmoet het, sy mense en sy kennis van die Bybel. Wat dra jou vandag? Wat is die pilare of tentpenne wat jou lewe staande hou?

Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die mens wat in diens van God staan (ons almal behoort in diens van God te staan), volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk!

2 Timoteus 3: Die hele Skrif is deur God geïnspireer

Ek is Bob, die bouer van Extreme Makeover! Eintlik moet ek vandag sê: “Ek WAS Bob, die bouer van Extreme Makeover…”

 

Ek het die eerste dag, toe ons met die bouwerk begin het, na die bouplan van die huis gekyk en alles probeer onthou wat ek moes doen. Toe het ek begin bou, en nooit weer na die plan gekyk nie. Ek het my span opgedeel en elkeen van ons het aan ‘n deel van die muur begin bou, net soos Nehemia se span die muur rondom Jerusalem gebou het.

 

Vandag het ek agtergekom dat iets in die bouwerk nie reg lyk nie. Jerusalem se muur het mooi bymekaar gekom en daar was geen gapings toe hulle klaar gebou het nie. Die muur wat ons gebou het, het nie so mooi bymekaar gekom nie. Ek het vergeet wat die afmetings was wat op die plan gestaan het. Ek moes eintlik elke dag weer na die plan gaan kyk het. Ek is seker die baas van die Extreme Makeover-program, Meneer Pennington, gaan my nou enige oomblik bel en vir my sê: “Bob, vat jou gereedskap en loop!”

 

Bob se fout om nie gereeld na die bouplan te kyk nie, laat my dink aan die Jode wat in en om Jerusalem gewoon het. Hulle het lanklaas na God se plan vir hulle lewens gekyk. Hulle het vergeet hoe God wou hê dat hulle moes lewe. God se plan was geskryf in die wette wat die Here reeds baie jare gelede vir Moses in die woestyn gegee het.

 

Op 2 Oktober (op die vyf en twintigste van die maand Elul in 445vC) is die muur uiteindelik voltooi! Dit het Nehemia en sy bouspan net 52 dae geneem om die muur klaar te bou! Nehemia se vyande het besef dat God hulle gehelp het om die muur te voltooi. (Nehemia 6:15-16) Nou was die stad veilig teen die vyande van buite. Nehemia het ook gesorg dat dit beter gaan met die mense binne die stad omdat hulle begin het om vir mekaar om te gee.

 

Nie lank nadat die muur voltooi is en Nehemia die hekke gehang het nie, het die hele volk op ‘n groot oop stuk grond voor die Waterpoort bymekaar gekom. Die mans en vroue en al die kinders wat al oud genoeg was om te verstaan (omtrent so oud soos julle) het daar bymekaar gekom.

 

Die mense het vir Esra gevra om die wetboek waarin die bevele van die Here was, saam te bring. Nog voordat Nehemia uit Babel na Jerusalem gekom het, het koning Artasasta vir Esra, ‘n Joodse priester wat ook in Babel gewoon het, gestuur om te gaan kyk hoe dit met die Jode in Jerusalem gaan.

 

‘n Groot groep Jode, ook priesters en Leviete, tempelsangers en tempelwagte wat nie jare gelede saam met die eerste groep na Jerusalem toe teruggekeer het nie, het saam met Esra na Jerusalem vertrek. Die tempel van die Here was weer gebou, maar nou moes die volk weer geleer word hoe om as God se spesiale volk te lewe. Dit was nie ‘n maklike taak nie. Omdat hulle so lanklaas na die Here se bouplan vir hulle lewens gekyk het, het hulle baie sonde gedoen. Hulle het ‘n extreme makeover nodig gehad!

 

Esra het op ‘n houtverhoog geklim sodat al die mense hom mooi kon sien. Hy het die Here geprys en al die mense het gesê: “Amen! Amen!” Hulle het hulle hande na die hemel uitgestrek en daarna voor die Here gekniel en met hulle gesigte laag teen die grond neergebuig.

 

Toe Esra die wetboek van die Here oopmaak, het al die mense uit respek opgestaan. Hy het van die oggend tot die middag uit die wet van die Here voorgelees sodat hulle kon hoor hoe God wou hê hulle moes lewe. Die Leviete het langs Esra gestaan en vir die mense mooi verduidelik wat die woorde wat Esra gelees het, beteken.

 

Die mense het mooi geluister. Toe het hulle begin huil omdat hulle besef het hoe groot hulle sonde was. Nehemia, Esra en die Leviete het vir die mense gesê: “Julle moenie treur of huil nie. Vandag is ‘n spesiale dag wat aan die Here, julle God, gewys is.”

 

Nehemia het ook vir die mense gesê: “Gaan eet ‘n lekker maaltyd en drink soet drankies. Deel ook van die kos met die mense wat niks voorberei het nie. Hierdie is ‘n dag wat aan ons God gewy is. Moenie teneergedruk wees nie, want die blydskap wat die Here gee sal julle krag wees” (Nehemia 8:9-10).

 

Dit was asof die mense vir die eerste keer in ‘n lang tyd weer na God se bouplan vir hulle lewens gekyk het. Hulle het so lanklaas daarna gekyk dat hulle vergeet het hoe God wou hê dat hulle moes lewe. Nou het hulle hulle foute agtergekom en besef dat hulle al die tyd besig was om met sonde-bakstene te bou. Alhoewel die muur rondom Jerusalem regop gestaan het, was hulle lewens vol sonde-rommel.

 

Al was hulle hartseer oor hulle sonde het Nehemia hulle aangemoedig om bly te wees omdat hulle nou weer gehoor het hoe God wou hê hulle moes lewe. Dit sou hulle die krag gee om in die toekoms te doen wat reg is. Ons lees in Nehemia 8:12 “Die mense het toe weggegaan om ‘n feesmaal te eet en te drink en hulle kos met ander te deel. Hulle het goed verstaan wat voorgelees is. Dit het hulle baie bly gemaak.”

 

Die volgende dag het Esra, die ander priesters en die Leviete weer bymekaargekom en verder uit God se wetboek gelees. Terwyl hulle God se plan vir hulle lewens bestudeer het, het hulle besef dat hulle juis in daardie maand, in Oktober, die Loofhuttefees moes vier. God het lank gelede vir Moses verduidelik hoe hulle dit moes doen. Die fees moes hulle herinner aan die tyd toe God vir hulle in die woestyn gesorg het.

 

Vir die eerste keer in ‘n baie lang tyd het hulle weer vir hulle huise uit olyftakke, olienhouttakke, mirteboomtakke, palmtakke en vyeboomtakke gebou. Hulle het vir sewe dae lank in hierdie takhuise gewoon. Hulle was baie bly om weer te doen wat die Here vir hulle gesê het om te doen! Esra het elke dag, vir sewe dae lank, uit die wetboek voorgelees.

 

Ons lees in Nehemia 9 en 10 hoe die volk hulle sondes bely het en belowe het om in die toekoms aan God se Woord gehoorsaam te wees. Hulle het ook belowe om mooi na God se tempel in Jerusalem te kyk.

 

 

 

 

 

Bob het nie gereeld na sy bouplan gekyk nie en toe het hy ‘n fout gemaak. Die Jode daar in Jerusalem het nie gereeld seker gemaak dat hulle nog God se plan vir hulle lewens volg nie en het toegelaat dat hulle lewens vol sonde-rommel raak. Dit kan maklik gebeur dat ek en jy, al is ons deel van God se Extreme Makeover-span, ook vergeet om seker te maak dat ons nog besig is om God se plan vir ons lewens te volg. Ons moet die Here se Extreme Makeover-plan gehoorsaam.

 

Nehemia en die volk het net ‘n gedeelte van die Ou Testament gehad om te lees om uit te vind wat God se plan is. Ons het vandag die hele Bybel waarin God se Extreme Makeover-plan neergeskryf is.

 

Hoe wonderlik is dit dat die Here nie sy Extreme Makeover-plan vir my lewe en vir die wêreld wat Hy so liefhet, geheim gehou het nie! Hy het sy plan neergeskryf sodat ek en jy dit vandag kan lees en presies kan weet hoe God wil hê dat ons moet lewe.

 

2 Timoteus 3:16 sê: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek.” Sal jy jou Bybel gereeld lees sodat jy nie vergeet hoe die Here wil hê dat jy moet lewe en dat Hy jou roep om deel van sy span te wees nie?

 

Hallo Meneer Pennington. Ek is regtig jammer oor die skewe muur. Ek weet dit is my skuld, maar ek sal regtig in die toekoms meer gereeld na die bouplan kyk om seker te maak ek doen dit reg. Ja, Meneer, dankie, Meneer. Sien Meneer môre. Totsiens, Meneer.”

 

Ek is Bob, die bouer van Extreme Makeover!

 

Kom ons bid saam.