rit-me

limbies
emosies
skilder, salsa, sing

seribraal
logies
presies, perfek, peinsend

rooi + blou = pers

denke versmelt met tot danse
melodië van ekstase

ambivalent
STOP
die rit-me breek!

– Francois van Dijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *