pastoral care to a small congregation

Christina Landman – Pastoral Care to a Small Congregation: The case of Dullstroom.

 

 1.               Teenwoordigheid teenoor afskeep
 2.      Hoe skep jy teenwoordigheid in afwesigheid?

i.     Prediking

ii.     Vergaderings

iii.     Huisbesoek

iv.     Eet saam mense

v.     Opleiding

vi.     Dienskneg Leierskap

vii.     Weet jy wat in die plakkerskamp aangaan?

viii.     Teenwoordig in vreugde!

 1.               Omgee vir kultuur
 2.      Kontrasterende identiteite

i.     Kultureel

ii.     Gender

iii.     Religious

 1.      Integrering van hierdie verskillende identiteite?
 2.       Kultuur

i.     Kerkorde

ii.     Genesing

iii.     Begrafnisse

 1.               Die eenheid van die kerk
 2.      Meet each other halfway to proceed together. (ukubhuyisana)
 3.               Institusionele omgee
 4.      Die kerk as ‘n bate vir die gemeenskap.
 5.               Pastorale eienskappe wat benodig word
 6.      Predeking vaardighede
 7.      Om die Bybel te lees
 8.       Konflik hantering
 9.      Berading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *