Deadlines

Hierdie week is ek terug by die werk en deur die loop van my Sabbatsverlof het ek ‘n paar dinge geleer.

Duidelike lyne. Beplanning. Ek is goed met beplanning en om dit na te laat, laat my ontspoor en uitrafel.

Die spreekwoord: “If you fail to plan, you plan to fail.” Raak duidelik saam met ‘n jong seuntjie op ‘n Kaapse wintervakansie.

So, hoekom “Deadlines” in die opskrif?

Nic Hralambous van die DailyMaverick skryf die volgende in sy nuusbrief van 7 Julie 2022. “But deadlines help us cope with the difficulties that we experience. When there is an end in sight, humans can take on about any challenge.”

Daarom, merge gedagtes oor beplanning en deadlines vir my. Om struktuur aan my lewe en program te gee help my om myself te pace en te weet wanneer kan ek sit en wanneer ek kan werk. Die lewe is nie net vir sit nie, en ook nie net vir werk nie.

Wees spesifiek oor wat jy wil bereik. ASAP en EOD is vaag. Wanneer is ASAP? Hoelaat is EOD? My “end of day” verskil van jou “end of day”. Wees spesifiek wanneer jy wat wil doen of gedoen wil hê.

Wette vir Deadlines:

1. Hofstadter’s Law – Alles vat altyd langer as wat jy dink dit gaan vat.

2. Parkinson’s Law – Die taak vergroot volgens die tydgleuf wat daaraan toegeken word. Deur ‘n streng deadline te stel sal die taak in die geraamde tyd inpas. Dit bring fokus op wat belangrik is.

3. 80/20 (Pareto Principle) – Die Pareto beginsel stel voor dat 80% waarde in 20% van jou tyd opgesluit is. Hou by hierdie beginsel om te fokus op daardie waardevolle 20% van jou dag en kry dit eerste gedoen en vul dan die res van jou dag met die 80% ander dinge.

Keuses

Die Here het die Israeliete uit slawerny bevry en hulle deur die Rietsee en die woestyn tot by die Beloofde Land gelei. Moses het 12 verkenners na die Beloofde Land gestuur sodat hulle kon gaan kyk doe dit daar lyk. Toe hierdie verkenners terugkom, moes die Israeliete kies of hulle aan die Here gehoorsaam sou wees en die land sou inneem en of hulle eerder na die vrese van 10 van die verkenners sou luister. Josua en Kaleb het volgehou dat hulle op God kon vertrou, maar die volk het anders gekies. Hulle ongehoorsaamheid het daartoe gelei dat hulle nog jare lank in die woestyn rondgeswerf het. Josua en Kaleb was bereid om die regte keuse te maak en hulle is beloon deurdat hulle jare later die Beloofde Land kon ingaan.

 • Hoekom was dit vir die Israeliete moeilik om gehoorsaam te wees?
 • Hoekom was Josua en Kaleb bereid om die regte keuse te maak?
 • Vertel vir mekaar van ‘’n keer toe julle die verkeerde keuse gemaak het. Wat was die gevolge daarvan?
 • Wat maak dit vir julle maklik om reg te kies? En wat maak dit vir julle moeilik? Hoe kan julle mekaar hiermee help?
 • Watter keuses moet julle as gesin (of jy as individu) maak om aan die belangrikste dinge aandag te gee?

Barna Webinar Notes: Childrens Ministry in a New Reality

Vir die meeste kinder bediening leiers is die hoof doel met kinder bediening dat kinders ‘n verhouding met Jesus bou.

When they age out of childrens ministry they should (volgens ouers en leierskap):

 1. Know that Jesus loves them
 2. Feel like a part of the church body
 3. Feel comfortable attending the main worship event with adults
 4. Understand redemption through Jesus Christ
 5. Feel comfortable joining the church’s youth ministry
 6. Understand the bigger picture of the gospel
 7. Know biblical principles
 8. Have a personal relationship with Jesus
 9. Understand the Bible as a unified story
 10. Have a loving, caring relationship with an adult
 11. Engage today’s culture with vibrant faith
 12. Feel like a part of the global church

Are childrens ministry (5-14 years) covering the tough topics?

This is ranked in order of importance according to parents and gaurdians.

 1. Bullying
 2. Loneliness
 3. Social Media
 4. Caring for the environment
 5. Racial Inequality
 6. Depression
 7. Suicide
 8. Self harm
 9. Gender identity
 10. Sexual identity
 11. Politics
 12. Sexism
 13. Gender inequality

In order to address the above we should move towards community and towards equipping parant and kids with the necessary tools to deal with the above topics.

Could meaningful, intergenerational connections be a key to sustaining the future chuch?

The role of the mentor is critical.

What are the primary factors shaping kids today?

Begin with the assumption that our children are being overly exposed to worldly discipleship and underexposed with biblical discipleship. (Secularism in a Post-Christian society)

There are three primary areas of human formation (and also true for kids):

 1. Community -> Relationship -> Belonging
 2. Meaning -> Purpose -> Believing
 3. Freedom -> Experience -> Becoming

For more on this research go to the Barna website.