Oorlog met Osmer: Die Interpreterende Taak: Wysheid

Die taak van interpretasie, moet met wysheid onderskeid tref tussen watter bril die meeste sal help om mense deur ‘n onbekende terrein die weg te wys. Gemeentes soek leierskap wat hulle help om sin te maak van hulle omstandighede en lewens. Die spiritualiteit van sulke leiers voldoen gewoonlik aan drie karaktereienskappe; deurdagdheid, teoretiese interpretasies, en wyse oordeel.

Wanneer mens as deurdagd gesien word is een van, of albei, van twee dinge teenwoordig; mens is bedagsaam in hoe mens ander hanteer, of insiggewend oor alledaagse dinge.

Teoretiese interpretasie is die vaardigheid om deur middel van teorie van die kunste en wetenskap te verstaan en te reageer op spesifieke situasies en kontekste. ‘n Teoretiese interpreterende persoon moet ook leer om met onsekerhede te leef, want met meer kennis kom ook die wete dat die mens regtig min weet.

Wyse oordeel is die kardinale element in goeie leierskap. Wyse oordeel is die kapasiteit om situasise en kontekste te interpreteer aan die hand van drie samehangende elemente; om die bydraende elemente van ‘n situasie of konteks te kan identifiseer, om die morele waardes op die prys te kan onderskei, en om te kan bepaal wat is die effektiewe manier om met die inagenome beperkinge vorentoe te kan beweeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *