Matteus 9: God wil weet… Glo jy dat Ek kan?

Dinsdag 03 Junie

 

God wil weet… Glo jy dat ek kan?

 

Skriflesing: Matt 9:27-31

 

As ons na hierdie gedeelte kyk, dan val drie dinge ons dadelik op;

  • Blindes het ‘n verwagting aangaande Jesus gehad.
  • Hulle het aanhoudend, dringend, en hard geroep.
  • Jesus wys hulle op hulle geloof. Glo julle dat ek kan?

 

As ons dit deur trek na ons situasie vandag… Wat verwag ons van Jesus? Ons verwag dat Hy sal luister as ons praat. Ons verwag dat Hy vir on sons redding bewerk. Ons verwag dat Hy ons sal liefhe. Ons verwag baie van Hom. Die punt is: Ons het sekere verwagtings van Jesus!

 

Maar hoe min verwag ons nie! Baie keer is ons verwagting van Jesus so verskraal. Met ons gaan dit soms soos met ‘n man en vrou met huweliksprobleme, die man verwag van sy vrou om sy klere te was en te stryk, of dit te laat doen, om sy kamer netjies te laat hou en om sy kos vir hom te gee op vasgestelde tye. Die vrou verwag van haar man om geld te gee aan die einde van die maand, om vir haar vervoer te voorsien, ‘n huis te gee, ‘n mate van sekuriteit.

 

Maar. Daar is in so ‘n verhouding geen in diepte kennis nie, geen gehoorsaamheid nie, geen ware liefde nie, bloot net ‘n koue samewerkingsooreenkoms.

 

Daar bestaan tussen ons en Jesus baie keer net ‘n koue samewerkingsooreenkoms. Wat ‘n verskriklike toestand vir Christene om in te wees. Dat Christene se ‘huwelik’ met Jesus Christus so teruggeskaal het dat daar geen warm liefde meer is nie.

 

Is dit met jou vandag die geval? Maak dan soos die blindes. Kom onder die diepte indruk van jou toestand en praat met Hom self! Gaan soek hulp by die Enigste Een wat kan! Wend jou tot Hom! Roep hard en aanhoudend. Maak ‘n appel op Jesus se aandag, sy tyd! Vertel vir Hom van jou geestelike toestand. Bespreek die hele aangeleentheid met Hom. Wys vir Hom waar jy dink die probleme le. Se vir Hom van jou gejaagde lewe, jou gebrek aan tyd, jou posisie in die samelewing, jou doodsheid, jou lewensmoegheid… Se vir Hom vandag nog!

 

Se vir Hom vandag nog!

 

En Hy sal ook vandag vir jou se: “Glo jy dat ek kan? Glo jy regtig dat ek jou kan maak dit wat jy eintlik al lankal is: ‘n Jubelende, liefdevolle, kalme, vredevolle kind van God wat leef en werk onder sy beskermende vlerke?”

 

Glo jy dat ek jou kan nuut maak?

 

Jesus het die blindes op hulle geloof laat fokus. Kyk bietjie na jou eie geloof. Wat glo jy? Onthou: die duiwels glo ook, en hulle sidder van angs! Geloof in Jesus en in Jesus se krag, sy vermoens, dit is wat Hy by jou soek.

 

Die toetsvraag is: Glo jy dat Hy dit kan doen? Jy wat ‘n behoefte het aan Jesus en sy teenwoordigheid in jou lewe. Glo jy dat Jesus ook jou kan verander van ‘n onsiende na ‘n siende? Glo jy dat Hy jou nuut kan maak? Die blindes het gese: “Ja Here!” Geen ‘asse’ of voorwaardes nie. Sterk en beslis se hulle: “Ja Here!”

 

EN TOE HULLE JA SE, TOE…

 

En toe kom die Goddelike aanraking: “Toe raak Hy aan hulle oe en se: Wat julle glo sal gebeur.” Sien, wees die verwagting.

 

Wat jy glo sal gebeur, sal gebeur. Glo dat jy sal kan verander, en jy sal verander. Glo dat jy ‘n sukses is, en jy sal een wees. Glo dat jy iets sal kan regkry, en jy sal dit regkry. Met die Goddelike aanraking.

 

Die toetsvraag bly steeds: Hoeveel geloof het jy in Jesus en Sy vermoens om jou deur ‘n Goddelike aanraking weer ‘n nuwe mens te maak met nuwe moontlikhede, nuwe gesindhede, nuwe geloof, nuwe lewe! ‘n Ander vraag is natuurlik: “Wil jy verander, ‘n nuwe mens word met nuwe moontlikhede, wil jy?”

 

God wil weet… Glo jy dat ek dit kan doen?

 

Amen.

 

Ons bid nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met ons sal wees.

 

Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *