kleingemeentes, die uitdaging om die ander te omhels

Gideon vd Watt – Vennote in Getuienis – Kleingemeentes, die uitdaging om die ander te omhels.

 

 1.               Tendense oor kleingemeentes
 2.      Eienskappe van grootte van gemeentes, gebeur soos ‘n familie.
 3.      Weerloos en riskant.
 4.       Kleingemeentes is ‘n groot bate vir die breer kerk.
 5.      Nie sluit of saamsmelt nie.

i.     Insluiting van ander, neem op in gemeente.

ii.     Vorming van vennootskappe.

iii.     Nuwe bedieningsopsies.

 1.      Missionale identiteit en roeping.

i.     As die gemeente op survival fokus, sal die gemeente sterf.

 1.       Rol van die leierskap.
 2.      Hoe word diversiteit hanteer?

 

 1.               Vrae:
 2.      Ontdek betekenisvolle diversiteit in julle groep.
 3.      Watter impak behoort die diversiteit te hê in die groepsbespreking?
 4.       Watter soort diversiteit bied ‘n uitdaging in julle gemeente?
 5.      Watter weerstand is daar teen die omhelsing van diversiteit?

 

 1.               Antwoorde:
 2.      Om te akkommodeer
 3.      Professionele jeugwerker
 4.       Aanpasbaar
 5.      Berekende risiko
 6.      Leerbaarheid
 7.       Vleoibaar
 8.      Statistieke
 9.      Koninkryk entrepreneur.
 10.        Onderwyser
 11.        Inherensie van diversiteit.
 12.               Potensiaal deur uniekheid
 13.               Diversiteit is potensiaal
 14.               Om mense uniform te maak in die kerk, grootkerk, kleingemeentes forseer mense om na mekaar se diverse kwaliteit te kyk.

 

Hoe verstaan ons diversiteit?

 

To speak of the other is to speak of space, boundaries, time, difference, our bodies, cultures, traditions, beliefs. Toe speak of the other is to acknowledge that difference is problematic, often threatening.

 

Die verskil in magsverhoudings, ongelykhede.

Gemeentes. (Prieska het bv 90 ‘kerke’)

 

Omhelsing deur die dans van vyf bewegings.  – Miroslav Volf.

Sien die ander.

Draai en beweeg na die ander.

Maak arms oop, nooi uit en wag.

Omhels die ander, en jouself.  (katarsis)

Maak arms oop en laat gaan.

 

Die gesprek oor diversiteit plaas druk op die dominee, waar voorheen God in beheer van die gemeente se plan was.

 

Teologiese refleksies oor diversiteit

Bybel

Drie een God

Diversiteit in skepping

Israel en die nasies

Inkarnasies

Efesiers moment

Kerk as liggaam (Romeine 16)

Ook met weerstand

Hoe om uitdagingsprakties aan te pak?

Proses van saam luister

Luister saam na die konteks

Luister saam na Skrif en Gees, onderskeid.

Ontdek saam missionale identiteit en roeping

Rol van die leiers

Taak georienteers, bestuurders.

Transaksionele leierskap.

Transformerende leierskap, visioner.

Projekte en programme van diens en getuienis.

 

Twee modelle om met diversiteit te werk

Integrasie

Vennootskappe

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *