Johannes 2: Brendon en Helene

Ek wil graag namens Brendon en Helene, baie welkom sê aan elkeen wat vanmiddag hier saam met ons is om hierdie mooi geleentheid te vier!

Brendon, Helene, ja hierdie is julle dag!

Kom ons bid saam.

Kom ons sing nou saam To God be the Glory (verse 1&3), almal kan gerus staan.

Ek lees vir ons voor uit Johannes 2:1-11.

Daar word gereeld na hierdie storie verwys as die eerste wonderteken van Jesus, maar wat in Kana gebeur is meer as ‘’n wonderteken; dit is ‘’n duidelike beeld wat die essensie van Jesus se boodskap aan die mens laat weerklink: om na die wêreld te kyk en hemel op aarde te vind.

Op een vlak is hierdie ‘’n gelykenis oor die huwelik en as sodanig gee dit ‘’n blik oor die diep betekenis van die samestelling van ‘’n gemeenskap. Op ‘’n ander vlak, gebruik dit die huwelik as metafoor vir die skuif in bewussyn oor die essensie van wat Jesus kom doen.

Hierdie troue waarby Jesus was verteenwoordig ons menslike kondisie: ons wyn, ons lewenslus, ons kompleksiteit en gees, is besig om op te raak.

Die verandering van water in wyn simboliseer ‘’n baie dieper verandering in die menslike gees, van onbewuswees na ‘’n bedwelmde visioen. Dit is die sentrale tema van die Evangelies: om ‘’n verandering van visie deur te gaan en lewe in oorvloed en intensiteit te ontdek.

Die Evangelies is vol van tonele waar Jesus besig is om te eet, om te kook, om kos te bedien, om ‘’n maaltyd aanmekaar te sit, om vir Sy dissipels om te gee en om die geselskap van mense om die etenstafel te geniet. ‘’n Essensiële deel van Jesus se onderrig was om die lewe met ‘’n positiwiteit tot plesier en lewenslus aan te pak. Om ‘’n volgeling van Jesus te wees beteken om warmte en gemeenskap na te streef.

Brood, wyn, kuns en argitektuur is nie toevallighede in die lewe nie, maar eerder ekspressief van die kern van ‘’n spirituele lewe.

Daar heers ‘’n merkwaardige diepte in die storie van Jesus se lewe, ‘’n beweging van die wyn van Kana na die wyn van die laaste maaltyd.

As Kana gesien word as Jesus se eerste wonderteken, miskien moet ons daaraan dink as die eerste les van Jesus se spiritualiteit: Om menslik te wees, om die belangrikheid van speel en eenvoudige sensuele plesier raak te sien en om na ons familie te luister. Om dan daarna dieper te gaan. Om dan Kana as ‘’n voorsmaak te sien van die maaltyd waar die wyn as die lewegewende bloed gesien sal word wanneer lewenskuns aan ‘’n sterwende wêreld gebied word.

Jesus het nie net vir Sy dissipels gesê om wyn as ‘’n herinnering van Sy bloed te drink nie, maar Hy het ook gesê: “Ek is die wingerdstok, julle die lote.” Jesus is nie net die druif wat vertrap en gekruisig word nie, Hy is ook die wingerdstok, die oorsprong van die misterieuse wyn. As wyn die simbool is, is om te gis en onder die invloed van wyn te wees, die ervaring van Jesus self.

Die storie in Kana het ook iets te sê oor verhouding en oor die huwelik in die besonder. Dit is geen toevalligheid dat Jesus Sy lewenswerk by ‘’n troue begin het nie.

Twee mense wat aparte lewens geleef het besluit om daardie lewens te deel. Almal weet dat so ‘’n proses van om te begin deel moeilik is, soos om druiwe te trap om die sap daaruit te kry. Maar met tyd neem daardie lewens nuwe kompleksiteit en rykheid aan, as gevolg van die deel en saam swaar kry. Soos druiwesap wat in wyn verander, gis die twee lewens wat selfstandig probeer om oor die weg te kom in ‘’n paartjie wat saam die diepe misterie van ‘’n gedeelde lewe ontdek.

Die huwelik is ‘’n spirituele daad, want dit vra ‘’n konstante onselfsugtigheid, ‘’n bewustelike besluit om ‘’n goeie lewe te leef en ‘’n genoegsame oorspoel van daardie lewenslesse in die grootmaak van kinders en gemeenskap met familie en bure.

Jesus het respek vir die huwelik gehad, deur dit die plek te maak waar Hy vir die eerste keer die Koninkryk laat manifesteer. Hiermee wys Hy vir ons dat dit wat in die huwelik plaasvind is deel van die essensie van die Koninkryk.

As ons mooi na die teks gaan kyk sal ons sien dat die water wat Jesus gebruik vir die verandering in wyn is water wat gebruik was vir reiniging. Jesus verskuif die klem van reinigende water na lewegewende wyn. Saam met Hom skuif ons van moralisme na vreugde, van onderdrukkende reëls na die genieting van die lewe se diepste vreugdes.

Die storie van die bruilof in Kana is nie net die eerste wonderteken van Jesus as leermeester en geneesheer nie, dit is die hoeksteen en sleutel van Sy hele wese. Die beeld van die water wat in wyn verander vertel die hele storie van Jesus.

Jesus is radikaal. Inplaas daarvan om te streef vir reinheid en onskuld, streef na lewenslus en plesier, ‘’n lewe vol vreugdevolle oomblikke saam met vriende, familie en bure. Inplaas daarvan om ons self te definieer in terme van harde werk, moet ons die belangrikheid van plesier waardeer. So sal ons sien dat die normale lewe soos gewone water is, terwyl die spirituele lewendige lewe in egte gemeenskap meer soos wyn is.

Daarom, mag julle vandag die hierdie teken van die Here vir julleself neem en dit deel van julle lewe maak. Mag julle die plesier, soos Jesus, in die Evangelie raaksien. Mag julle, die diepe misterie van die wyn by die bruilof, deel maak van vandag, wat julle bruilof is. Mag julle lewens soos druiwe wat eens apart was transformeer in goeie wyn wat met elke slukkie lewenslus aanvuur in julle huwelik. En mag julle onthou dat Jesus Christus die wingerdstok is. Hy is die begin van julle vriendskap, julle huwelik en nou ook die deel van julle lewe verder saam. Hy is ook vandag die Een wat die misterie van ‘’n pragtige huwelik saam met mekaar en Hom kom deel het.

Die spreekwoord lui: “In vino veritas.” Ja, daar is waarheid in wyn en vandag kom openbaar Jesus aan ons: “In vino Vida.” Dat Hy die Een is wat lewe gee en dit in oorvloed. Mag julle huwelik getuig van ‘’n Goddelike lewe, vol lewe!

Amen.

The Solemnization of the Marriage

We have come together in the presence of God to witness the marriage of Brandon and Ester-Helene. We have also come together to ask his blessing on them and to rejoice with them. Our Lord Jesus Christ, by his presence at the marriage in Cana of Galilee, blessed this life commitment between two people.

Marriage is an expression of God’s loving care when in the beginning He said: “It is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him.” (Gen. 2:18). So He created them as partners for one another to supplement and help one another. To be thus united in the Lord is a privilege, a joy and a responsibility.

Elsewhere in the Bible, marriage is likened to the relationship between Christ and his church.

As Christ and the church are a union, so too you are a union of husband and wife. As Christ is united with his Church, so too are you united with a bond of love. As Christ loved the Church, so too you must love one another. As Christ gave his life for the Church, so too should you give yourselves in love to one another. And as the church is loyal to Christ, so too should you be loyal to one another and serve one another’s interests.

Contracting the Marriage

Question to the couple:

Brandon and Ester-Helene, do you accept everything the Lord teaches us in his Word concerning the Christian marriage and state of matrimony? Is it you firm intention to live your life together accordingly? Do you wish for the blessing of God in the solemnization of your marriage?

Answer: Yes.

Now give each other the right hand.

Question to the bridegroom:

Brandon, do you take all here present as being witnesses of your taking Ester-Helene as your lawful wife? Do you promise, before God and his congregation, to love, honour and remain faithful forever and in all circumstances to your bride, Ester-Helene?

Answer: Yes.

Question the the bride:

Ester-Helene, do you take all here present as being witnesses of your taking Brandon as your lawful husband? Do you promise, before God and his congregation, to love, honour and remain faithful to your bridegroom, Brandon?

Answer: Yes.

Marriage Declaration

I now pronounce that Brandon and Ester-Helene are now with the blessing of our Lord lawfully married.

Exchange of the Rings

Prayer

Heavenly Father, Let this ring through your mercy be a sign to Brandon and Ester-Helene of love and faithfulness without end; may it always remind them of the promise they made today, and of the union You established between them. In the Name of Jesus Christ our Lord. Amen.

Kom ons sing nou saam Laat Heer U seën (Lied 304:4) vir Brandon en Helene.

Prayer (Blessing)

God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, bless, keep and protect you. May God fill you with his grace that you may live together faithfully and may receive the blessing of eternal life. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *