Johannes 17: Geloof lei tot kennis, en kennis vermeerder geloof

Hoofstuk 16 van Johannes se brief het vier opskrifte; Julle moet nie van My afvallig word nie, Die werk van die Heilige Gees, Julle droefheid sal in blydskap verander en Ek het die wêreld oorwin. Jesus sê onder andere dat Hy nog baie dinge het om vir sy dissipels te sê en dat hulle ook nie alles sal begryp wat Hy sê nie. Hy sê dan vir hulle in Johannes 16:13 “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.”

Met hierdie uitspraak oor die dinge wat nog gaan kom sê Jesus ook verder dat hulle droefheid in blydskap sal verander, want Hy het reeds die wêreld oorwin.” Met dit raak hulle stil, Jesus kyk op na die hemel, praat met Sy Vader en bid dan ook vir Sy dissipels.

[Lees Johannes 17:20-23]

Wat dadelik hier opval is dat Jesus duidelik sê dat Hy nie net vir Sy dissipels bid nie, maar ook vir hulle wat deur hulle (die dissipels se) woorde tot geloof in Hom sal kom. Met ander woorde, God almagtig, Jesus Christus, die een wat 2000 jaar gelede aan die kruis gesterf het, het vir my en vir jou, gebid. Laat dit vir ‘’n oomblik insink. Jesus Christus, Verlosser, Oorwinnaar van die dood, het vir ons gebid.

Dit is ‘’n gedagte so groot dat vandag se preek eintlik sommer reeds net hier kan eindig. Jesus het vir my, Francois, gebid. Jesus het vir, Ava Cardoso, gebid. Jesus het vir ons, hier in Ceres, gebid.

God se woorde word hulle woorde, en hulle woorde behoort ons woorde te wees.

Wat verder hier opval is dat Jesus se woorde die dissipels se woorde geraak het. Jesus het Homself met sy dissipels gedeel en hulle het weer op hul beurt wat hulle by Jesus geleer het met die mense om hulle gedeel om meer en meer mense in die geloof te oortuig van wie Jesus is.

Die Here wat hulle aanbid en agtervolg het se woorde het hulle woorde geraak. Net so moet ons woorde ook die woorde wees van Wie ons aanbid en agtervolg. Dit is eintlik heel logies. As jy heeldag te doen het met finansies gaan jou woorde vol finansiële terme wees. Jy gaan praat van ‘’n wins en ‘’n verlies na mate jou verhoudings met mense groei of kwyn.

As sy ‘’n boer is, is water vir jou ‘’n belangrike bron, dan gaan die hoeveelheid water in jou damme bepaal hoe goed dit met jou gaan. As boer is die dam halfvol of is die dam halfleeg. As boer moet jy ook besef dat Jesus ook reeds vir jou en jou omstandighede gebid het. Hy het reeds vir jou gebid wat jou met jou hande vol grond kyk hoe die stof waai sonder dat die klammigheid dit bymekaarhou.

As gelowige behoort ons geloofstaal ook ons daaglikse lewe te weerspieël. Ons lewe nie maar net nie, ons is deur genade gered uit die dood. Die mooi natuur rondom ons is nie maar net ‘’n speling van ewolusie nie, dit is die hand van God wat alles beeldskoon geskape het, elke dingetjie op sy plek. Ons werke behoort nie net ‘’n beroep te wees nie, die plek waarheen jy gaan om geld te maak sodat jy ‘’n naweek kan geniet nie. Ons werke behoort ‘’n roeping te wees, die daaglikse aktiwiteit wat jy doen om jou Godgegewe talente uit te leef wat die Here jou gegee het sodat jy daardeur ‘’n verskil in die wêreld kan maak.

As ons woorde, wat natuurlik dade impliseer, Jesus se woorde en dade word, kan jy jouself indink hoe hierdie gemeenskap sal lyk? Kan jy jouself indink hoe Ceres sal verander as ons klein groepie van Ceres Moedergemeente werklik Jesus se woorde begin leef!

Die ek in die ons.

Ek sê spesifiek “groepie” want Jesus het nie bedoel dat ons alleen leef nie. Jesus het nie sy lewe op aarde alleen geleef nie, hy het dit konstant in gemeenskap met ander geleef. Daarom in vers 21 bid Jesus dat ons een mag wees. Ons is God se fontein van liefde. Saam moet ons leef.

As elkeen op sy eie lewe, gaan ons vinnig in opposisie teenoor mekaar staan. Ons gaan beter as mekaar wil wees. Die een gaan meer wil bymekaarmaak as die volgende een. En kort voor lank word hierdie een-een-lewe, ‘’n alleen-lewe, waar jy alleen, al een is wat omgee oor jou eie koninkryk.

Ons kompetisie kultuur is ‘n kultuur gedrewe deur vrees. ‘n Kultuur waar ons bang is dat iemand dalk beter, mooier, ryker, en selfs meer vrygewig as ons kan wees.

Oor ‘n kultuur van kompetisie het Daniel Louw gesê as jou buurman ‘n hoender het moet jy nie na maniere soek om meer geraas te maak as jou buurman se hoender nie, maar eerder vir jou buurman se hoender kos gee.

As ons ‘n kontrakulturele beweging, ‘n revolusie in die kleine, wil begin, moet ons anders as die normale begin optree. In plaas daarvan om vanuit vrees in kompetisie met mekaar te wees, moet ons vanuit liefde vir mekaar omgee, vir mekaar bid, selfs al verskil ons oortuigings.

As ons werklik besorg is oor die koninkryk van God sal ons besef dat iemand wat ongelowig is nie ‘n verskillende denomisasies raaksien nie, maar Christene. Daarom as Christene van verskillende denominasies baklei is dit sleg vir die koninkryk. Wanneer Christene saamstaan, wanneer Christene nie teen mekaar kompeteer nie, dan is dit ‘n goeie en baie mooi getuienis van Jesus se woorde en dade.

Jesus bid vir ons. Dat ons deur alles altyd moet saamstaan. Dat ons belangriker as ek is. Dat ons ‘’n gesamentlike doel sal najaag. Een van hart sal wees, een in strewe sal wees en een in liefde sal wees soos Filippense 2 getuig. Om enige iemand van enige agtergrond te omarm en welkom te laat voel. Om die mense wat alleen lewens lei, welkom te laat voel. Sodat hulle woorde ook die woorde van Jesus kan word. Sodat hulle ook die heerlikheid van God in gemeenskap kan ervaar.

Geloof lei tot kennis en kennis vermeerder geloof.

Ons eenheid sal getuig van Jesus Christus se woorde. In vers 21 sal ons eenheid getuig sodat die mense kan glo in Jesus Christus, in vers 23 sal ons eenheid getuig sodat die mense kan weet van Jesus Christus. Ons geloof sal tot kennis van God lei en daardie kennis sal weereens ons geloof vermeerder. As ons as gemeenskap saamstaan en leef vanuit Jesus se woorde en dade sal ons eenheid vir die mense buite die deure van die gemeente laat glo dat Jesus in ons lewens aan die werk is. So ‘’n geloof in ons eenheid wat Christus bewerk sal maak dat die ekke van die buurt by ons wil aansluit. Hulle sal dan weet dat ons een is omdat Jesus ons saambind in geloof en daardie kennis sal weer maak dat die ekke meer en meer deel word van ons. Ons moet hulle uitnooi.

Jesus se WOORDE moet ONS GELOOFSWOORDE word. Verdeeldheid bedreig ‘’n gemeenskap, maar EENHEID getuig van ‘’n gemeenskap wat gewortel is in die GELOOFSWOORDE van Jesus Christus.

Gaan jy op jou eie aangaan? Gaan jy aanhou met die kompetisie? Gaan jy aanhou toelaat dat vrees jou lewe beheer?

Of gaan jy jouself toelaat om al meer en meer om te gee oor wat met die een wat anders as jy is gebeur?

Gaan jy jouself toelaat om lief te raak vir jou buurman se lastige hoenders? Onthou, al is ‘n hoender wit, swart, rooi of goud, hoenders lê eiers. En eiers beteken ontbyt, en ontbyt beteken kuier tyd.

Soos Jesus alreeds vir jou gebid het, het Hy ook alreeds vir jou kompetisie gebid.

Ons vrese sal ons vashou, liefde sal ons laat groei, al nader aan mekaar en al nader aan Hom.

Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *