gewigtige gevoelens

woorde sonder emosie verval

in abstrakte dogmatiese leerstellings

gereserveer vir mediese mikrobioloë

om te dissekteer na willekeur

 

gevoel verleen gravitasie sodat

aantrekkingskrag realiseer tussen objekte in

relasie tot mekaar van

sendingstasie sonder komplikasie

 

– Francois van Dijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *