Hebreërs 11: Geloof

’n Klein seuntjie

‘n Sekere klein seuntjie was nie op sy mond geval nie. Daar kuier familie by hulle toe sy ma hom vir ete roep. “Onthou om jou hande te was,” sê sy, “en was al die kieme lekker af.”

Skaars beginne hy sy hande te was, of ma roep: “Kom, kom Jannie, gou maak! Pa wil al ogies maak om vir Jesus dankie te sê vir ons kossies.”

“By elke ete hoor ek ook net van kieme en van Jesus, kieme en Jesus, kieme en Jesus,” brom die klein rakker toe hy aan tafel kom. “En om te dink ek het nog nie een van die twee gesien nie!”

Om Jesus te sien

Die Johannesevangelie vertel van Tomas se behoefte om Jesus te sien. Hy kon nie glo God het Jesus werklik uit die dood opgetel nie. Jesus verskyn toe aan Tomas. Toe Tomas sien, toe glo hy. Waarna Jesus die betekenisvolle woorde sê: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.” (Joh. 20:29)

Johannes gebruik die insident om die evangelie te skryf: “Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.” (Joh. 20:30-31)

Dis duidelik dat sien en glo vir Johannes verband hou. Die oorvertel van Jesus se woorde en dade skep geloof in mense, wat hulle help om Jesus te sien met oë van geloof.

Sien en glo

Ons teksgedeelte werk vandag ook met die verband tussen sien en glo. As jy by sien begin, gaan jy dit moeilik vind om te glo. Maar as jy by glo begin, gaan jy verstom raak oor wat jy kan sien. Geloof werk soos ‘n lens wat jou vermoë om te sien opskerp. Sodat jy kan sien waaroor dit werklik gaan.

Vir moderne mense is sien een van die hoekstene waarop ons kultuur gebou is. Die opkoms van moderne wetenskap is gebou op die behoefte om dinge waar te neem. Om dinge te sien met behoorlike fisieke waarneming, sodat ons dit kan verstaan, en dit kan gebruik.

Niemand kan ontken dat wetenskaplike waarneming geweldige seën inhou nie. Dink net aan die mediese wetenskap wat soveel siektes genees. Dink aan elektrisiteit in ons huise, rekenaars op ons lessenaars, yskaste, vrieskaste en water (warm water!) in ons krane.

Saam met die klem op sien, het twyfel ook ‘n belangrike rol in ons lewens begin speel. Dis hoe wetenskaplike denke werk. Ons aanvaar nie dat dinge is soos dit op die oppervlak lyk nie. Ons wil dieper kyk, dieper grawe, sodat ons agter die dinge kan kom. Dinge is nie soos dit met die eerste oogopslag lyk nie. Ons hou nie van eenvoudige antwoorde nie.

 

‘n Baie klein wêreldjie

Sê nou maar net mens kan nie alles ken deur dit fisies waar te neem nie? Sê nou daar is aspekte van klippe, bosse, berge, diere en mense wat meer is as wat ons onder ‘n mikroskoop, in ‘n proefbuis, of onder helder ligte kan vasvang?

Is sien die enigste betroubare bron van kennis?

Sê nou maar daar is dinge wat nie gesien kan word nie? Dinge wat nie deur rasionele denke ontbloot kan word nie?

Baie mense is oortuig dat die enigste realiteit die sigbare is. Daar is nie meer ruimte vir God, engele, die geesteswêreld en vir openbaring as betroubare bron van kennis nie. Al wat is, is dit wat ons kan sien.

Daar is nie ‘n God nie. Daar is nie ‘n Skepper, Verlosser en Voleinder nie. Daar is nie ‘n skare van verlostes voor God se hemeltroon nie. Daar is nie boosheid en vernietiging nie. Daar is net die dinge wat ons kan sien.

Daar is ook nie wonderwerke nie. God het nie Jesus van Nasaret gestuur om ons nuut te maak nie. Jesus is nie uit die dood opgewek nie. God het nie die Heilige Gees as Here en lewend maker uitgegiet nie. God is nie Koning nie.

Daar is net ons en die dinge rondom ons.

‘n Klein wêreldjie inderdaad.

‘n Groot wêreld        

Hebreërs 11 stel ‘n groot wêreld aan ons bekend. Dit is ‘n wêreld waar:

  • Die sigbare dinge hulle ontstaan aan God te danke het: die sigbare het ontstaan uit iets van ons nie sien nie (1)
  • Mense se diepste sekerheid gebore word uit die hoop wat God in ons harte geskep het (1)
  • Waar ons hoop gebore word uit God se beloftes oor die toekoms (10).

Hierdie wêreld is groter as die sigbare dinge. Dit is ‘n wêreld waarin ons vashou aan God en aan God se beloftes. Daarom glo ons en leef ons anders. Deur geloof sien ons God se beloftes en rig ons lewens daarvolgens in.

 

 

 

 

Die lang lys voorgangers in geloof, wat hier genoem word, het almal anders geleef en opgetree omdat hulle deur geloof wêreld kon sien wat mens sonder geloof nie kan sien nie. Die bril van geloof het hulle verander:

  • Abel se opregtheid is deur geloof bevestig (4);
  • Henog het deur geloof geleef soos dit God behaag het (5);
  • Noag het die ark op droë grond gebou op grond van God se belofte dat hy uit die komende oordeel gered sal word (7);
  • Abraham het op grond van die belofte van ‘n land alles verlaat, getrek sonder om te weet waar hy sou eindig, en na die beloofde land gereis onderweg na God se stad met vaste fondamente (8);
  • Abraham het deur geloof, as ‘n ou man, die ontvanger van ‘n talryke nageslag geword (11-12).

Wat geloof doen

Dit is duidelik dat geloof ‘n enorme impak op mens se lewe het. Die rede hiervoor kry ons in Hebreërs 11:1 wat begin met “Die geloof dan is….” Vers 1 kan letterlik só vertaal word: “Nou, geloof is die dinge waarop ons hoop, die bewys van dinge wat ons nie sien nie.”

Wat geloof doen, is om ons aan God te verbind, en aan ons die sekerheid te bevestig van God se beloftes van die heerlike bestemming waarop die lewe van geloof uitloop.

Op reis met God

‘n Lewe deur geloof is ‘n reis saam met God. ‘n Reis waarin die eindbestemming reeds vas staan. ‘n Reis waarin die beloftes van God ons vorentoe trek op die pad van gehoorsaamheid. ‘n Reis waar ons nou reeds, uit die vêrte, juig oor die wonderlike beloofde toekoms van God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *