drome van ‘n randfiguur

‘n boekwinkel wil ek besit

en donker koffie daaruit bedien

ek wil gesels met rustigheid

en skryf, of die waagmoed

bymekaarskraap om wel te skryf

 

om te kan skryf

sonder beplande mooi sê-woorde

om impulsief krapperig

met gelaaide ink

woorde aanmekaar te vleg

 

om verwronge en soms eenvoudige

droombeelde gestalte te gee

in ‘n minder vlietende vorm

sodat onbewuste onbewustheid

blootgelê kan word

 

– Francois van Dijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *