Die Eensaamheid Epidemie

Ek het onlangs op hierdie onderhoud afgekom wat Matt D’Avella met Johann Hari gevoer het oor sy boek “Lost Connections: Why You’re Depressed and How to Find Hope“. In hierdie onderhoud raak hulle aan vele punte wat so in ons hedendaagse samelewing ingegrein is dat dit soms vreemd is om te dink daar is ou oplossing vir hierdie nuwe probleme van ons tyd.

Wat helder uitstaan, en ook die onderliggende toon is, is dat mense mekaar nodig het. Die mensdom het die slimste en sterkste spesie geraak omdat die mens geleer het om saam te staan deur moeilike tye. Die probleem is egter dat in die afgelope paar jaar het die mens hom en haarself al meer probeer individualiseer en onttrek van die samelewing in die bree. Al meer dinge kan afgelewer word en sonder veel moeite.

Depressie is ‘n siekte wat al meer mense elke jaar byt en dit lyk asof die oplossing gedeeltelik is om by mense uit te kom en die te isoleer nie. Johann noem dat in die Weste as iemand hartseer is en gelukkig wil wees doen hulle iets vir hulself, en in die Ooste as iemand hartseer is en gelukkig wil voel doen hulle iets vir iemand anders. Die Ooste se depressie vlakke is heelwat laer as die in die Weste.

Luister gerus na die onderhoud en dink self verder oor wat dit in jou los maak…

Dit het my laat besef dat alleenheid of die beter woord, eensaamheid ‘n ding is! Volgens Thrive Union sê 40% van mense vandag dat hulle eensaam is, teenoor slegs 20% in die 1980’s. Engeland het ‘n Departement van Eensaamheid in hulle parlement gestig. Eensaamheid is ‘n indikator van die mens wat die behoefte na gemeenskap of sosialisering uitdruk. Thrive Union lig in hulle video van dieselfde redes uit wat die toename in eensaamheid aanhelp; tegnologie en individualisme. Deur in goeie verhoudings te belê kan die gevolge van eensaamheid merkwaardig verminder en selfs verwyder. Wat ook interessant is, is dat verhoudings wat eensaamheid teenwerk nie eenrigting verhoudings is waar daar net gekry word nie, maar verhoudings is wat wederkerig is, ja, waar daar gekry word, maar ook waar daar ruimte is om te gee.

Die Engelse posdiens het ‘n kreatiewe manier gekry om eensaamheid aan te spreek. Ek dink graag saam met julle… Hoe gaan ons eensaamheid in ons gemeenskappe aanspreek? Wat kan jy in jou onmiddelike omgewing doen om eensaamheid aan te spreek?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *