die dae

waarheen is die dae van kindwees
rondloop kaalvoet sonder onbewuste vrees
aanvaart swart vir swart
en wit vir wit

geen filosofiese metafisieka oor relatiwisme
wat sinspeel op die geheelbeeld
van menswees

wanneer kom die dae van wees
om met rustigheid
die reuk van moer koffie te waardeer
sonder om te wonder
te wonder oor die volgende…

– Francois van Dijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *