die brief

nimmereindigende liefde
baan die weg vir baie briewe

ditjies en datjies
inkopielysies met prysies
water en lig, rekening, verplig

vele woorde saam vorm een
sin, paragraaf, brief

afgesluit; ek het jou lief

– Francois van Dijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *