2 Timoteus 3:14-17

Van al Paulus se medewerkers het Timoteus die langste en naaste saam met Paulus geleef, en in ‘n ware sin van die woord ‘n navolger van Paulus geword. Timoteus het begin dink en doen soos wat hy gesien het by Paulus.

Aan hierdie “ware” en “geliefde” kind (soos Paulus Timoteus genoem het) kon hy met ‘n geruste hard die voortsetting van sy eie werk toevertrou. Kan jy jou kind vertrou om in jou voetspore te volg? Wil jy hê jou kinders moet in jou voetspore volg? Ja, Nee, Hoekom? Watter voorbeeld stel jy vir jou kinders?

Timoteus het Paulus gevolg in:
• Leer: hy het die inhoud van Paulus se lewe geken en vir ander ook daarvan vertel.
• Lewenswandel: hy het die evangelie prakties uitgeleef en in alles Paulus se voorbeeld as gestuurde van Christus nagevolg.
• Lewensdoel: hy het dieselfde doel voor oë gehad as Paulus.

Soos Paulus, en ook soos Jesus, het Timoteus met geduld en vriendelikheid teenoor sy medemense opgetree, en in al sy handelinge die stem van die “liefde” vir God en die medemense gehoorsaam.

In Antiogië het die Jode vir Paulus en Barnabas gewelddadig uit die stad verdryf (Hand. 13:50). In Ikonium het die Jode ‘n beweging op tou gesit om die apostels te mishandel en te stenig, daarom moes hulle ook dáár vlug (Hand. 14:5-6). En in Listre is Paulus so met klippe gegooi dat die mense hom vir die dood aangesien het en uit die stad gesleep het (Hand. 14:19).

Op elkeen van hierdie plekke het vervolging en bitter lyding oor hom gekom, maar by elke plek het hy ook die beskerming van God en die wonder van sy redding ervaar. Daarom is hy verseker, en kan Timoteus net so verseker wees, dat God sy getroue dienaar nooit in die steek sal laat nie. Daarom kan hulle sonder vrees die wêreld ingaan met hulle Christus-getuienis.

Timoteus moet volhard op sy lewenspad wat Paulus hom geleer het. Hy kan volhard op sy lewenspad om dat daar vir sy lewe twee onwankelbare stutte is: die evangelie wat hy by Paulus geleer het, en die heilige geskrifte, wat hy van kleins af leer ken het.

Hier kom twee baie belangrike dinge vir ons na vore! Timoteus kan die golwe van die lewe weerstaan omdat iemand vir hom geleer het van Jesus en omdat hy die Bybel ken.

Nou wie het vir Timoteus al hierdie dinge geleer? In 2 Timoteus 1:5 lees ons dat sy ma en sy ouma dit vir hom geleer het, saam met Paulus.

Timoteus se ma en ouma het waarskynlik die grootste rol gespeel in sy geloofslewe! Onder die Jode was dit ‘n vaste reël dat kinders vanaf hulle vyf jaar oud is deur hul pa geleer word om die Bybel te lees. Timoteus se pa was ‘n Griek, daarom het sy ma en ouma hom toe geleer van die Bybel.

Sy ma en ouma! Ouers, Oumas en Oupas, wat leer julle julle kinders ne kleinders van die Bybel? Lees julle nog saam Bybelstories of is dit makliker om Ben Ten, Peppa Pig of Paw Patrol aan te sit? Ken julle kinders vir Abraham, vir Daniël, vir Debora, vir Simson, vir Elie, vir Jeremia, vir Job, vir Johannes, vir Jesus, vir Saggeus, vir Lasarus, Nikodemus, vir Paulus, vir Timoteus?

Wil jy graag hê hulle moet weet van die belangrikheid van familiebande, van dapperheid, van stilte, van wysheid, van beproewing, van liefde, van regverdigheid, van innerlike genesing, van ‘n goeie voorbeeld wees? Ek stel dan voor julle begin hulle aan hierdie karakters voorstel en nie net aan Ben, Peppa en Chase nie.

Die Bybel is vol wysheid en insig vir ‘n goeie lewe, naby aan God. Timoteus het daarvan by sy ma en ouma geleer en later by Paulus. Hy het dit nie by die Sinagoge geleer nie, en jammer om te sê maar die minderheid van julle kinders gaan dit hier by die kerk leer. Julle kinders gaan leer van die lewe by julle! By julle waarmee hulle elke dag saam spandeer, nie net dalk een uur per week nie.

Wat is julle gesin se wedstrydplan? Wat is jou wedstrydplan vir jou lewe?

Twee dinge het Timoteus gedra tot waar ons hom vandag ontmoet het, sy mense en sy kennis van die Bybel. Wat dra jou vandag? Wat is die pilare of tentpenne wat jou lewe staande hou?

Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die mens wat in diens van God staan (ons almal behoort in diens van God te staan), volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *